Pin It
Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0902 – LT Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0902 – LTBình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC (Học T7&CN): MDS0902 – LT 1. Hóa sinh – Phòng HT12 – Sáng 02/6, Chiều 02/6, Sáng 03/6, Chiều 03/6, Sáng 09/6, Chiều 09/6,Sáng 10/6, Chiều 10/6 – Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng...

Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0902 – LT


  Ngày viết : 16/05/2018 18:50          Lượt xem : 156


Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0902 – LT
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC (Học T7&CN): MDS0902 – LT

1. Hóa sinh – Phòng HT12

– Sáng 02/6, Chiều 02/6, Sáng 03/6, Chiều 03/6, Sáng 09/6, Chiều 09/6,Sáng 10/6, Chiều 10/6

– Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6: Nhận điểm thành phần, đăng kí kiểm tra bổ sung

KIỂM TRA BỔ SUNG : Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06

THI HỌC KÌ – HT10, HT11: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07 

NGHỈ : Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7 

NGHỈ : Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7 

NGHỈ: Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7 

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ TỪ 23/07/2018 ĐẾN HẾT 03/08/2018

2. Lý thuyết Hóa Dược – HT10

Sáng 04/8, Chiều 04/8, Sáng 05/8, Chiều 05/8, Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8

3. Lý thuyết Bào Chế – HT10

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8, Sáng 25/8, Chiều 25/8, Sáng 26/8,Chiều 26/8

4. Thực hành Bào Chế – X8

Sáng 08/9, Chiều 08/9 , Sáng 09/9, Chiều 09/9
Lớp chia ca , nửa lớp học ngày 08/09/2018, còn lại học ngày 09/09

5. Thực hành Hóa Dược – X9

Sáng 08/9, Chiều 08/9 , Sáng 09/9, Chiều 09/9
Lớp chia ca , nửa lớp học ngày 08/09/2018, còn lại học ngày 09/09


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất