Pin It
Lịch học lớp Nha khoa (Học T7&CN) NK16HCM – VB2 Lịch học lớp Nha khoa (Học T7&CN) NK16HCM – VB2Bình chọn bài viết Thời khóa biểu lớp Nha Khoa NK16HCM – VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành...

Lịch học lớp Nha khoa (Học T7&CN) NK16HCM – VB2


  Ngày viết : 22/05/2018 13:49          Lượt xem : 108


Lịch học lớp Nha khoa (Học T7&CN) NK16HCM – VB2
Bình chọn bài viết

Thời khóa biểu lớp Nha Khoa NK16HCM – VB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Bệnh lý răng miệng – Phòng HT6

  • Sáng 02/06, Chiều 02/06 – Sáng 09/06, Chiều 09/06/2018

2. Nha khoa cơ sở – Phòng HT6

  • Sáng 03/06, Chiều 03/06 – Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

Hoàn thiện sổ thực tập cơ sở: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07/2018

Nộp sổ báo cáo thực tập:Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 08/7, Chiều 08/7

3. Thực hành Điều dưỡng cơ bản cấp cứu ban đầu – X10

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

4. Lý Thuyết Kỹ thuật dự phòng nha khoa – X10

Sáng 21/07, Chiều 21/07, Sáng 22/07, Chiều 22/07/2018

ngày 21/07, 22/07/2018 môn lý thuyết kỹ thuật dự phòng nha khoa: NGHỈ.

5. Dược Lý – X10

Sáng 28/7, Chiều 28/7, Sáng 04/08, Chiều 04/08

6. Kỹ thuật nha khoa dự phòng – X10

Sáng 29/7, Chiều 29/7, Sáng 05/08, Chiều 05/08

7. Dinh Dưỡng Tiết Chế – X10

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8/2018

8. Vệ Sinh Phòng Bệnh- Sức Khỏe Môi Trường – X10

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất