Pin It
Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM04 Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM045 (100%) 1 vote LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh...

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM04


  Ngày viết : 16/05/2018 14:32          Lượt xem : 119


Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM04
5 (100%) 1 vote

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM04

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Hóa Dược – Dược Lý 1
Lý thuyết : Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Chiều 19/02/2017, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 04/03, Chiều 04/03/2017

Thực hành: Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 26/02, Chiều 26/02, Sáng 05/03, Chiều 05/03/2017

Sinh viên lưu ý đi học thực hành phải mặc áo Blouse (theo 1 mẫu nhà trường) . Sinh viên không mặc áo Blouse không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ quá 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành 450.000 đồng.

2. Chính Trị
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 11/03, Chiều 11/03, Sáng 12/03, Chiều 12/03, Sáng 18/03, Chiều 18/03/, Sáng 19/03, Chiều 19/03/2017

3. Hóa Phân Tích 1
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 25/03, Chiều 25/03, Sáng 26/03, Chiều 26/03, Sáng 01/04, Chiều 01/04/2017

4. Tổ chức Quản Lý Y tế
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 02/04, Chiều 02/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, Chiều 09/04/2017

5. Giáo Dục Pháp Luật
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 15/04, Chiều 15/04, Sáng 16/04, Chiều 16/04/2017

Học sinh đã học môn Giáo Dục Pháp Luật (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và được chuyển điểm

Điều kiện chuyển điểm môn đã học: Học sinh công chứng bảng điểm của Trường đã học có môn học, phải có số đơn vị học trình thể hiện trên bảng điểm lớn hơn hoặc bằng 2 đơn vị học trình. Học sinh chuẩn bị 01 bảng điểm công chứng nộp vào ngày thi học kỳ môn học chuyển điểm kèm theo đơn xin chuyển điểm theo mẫu của Nhà trường.

6.  Truyền thông giáo dục sức khỏe
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 22/04, Chiều 22/04, Sáng 23/04, Chiều 23/04, Sáng 29/04, Chiều 29/04/12/2017

7.  Thực Vật Dược
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 06/05, Chiều 06/05, Sáng 07/05, Chiều 07/05, Sáng 13/05, Chiều 13/05/2017

8.  Y Học cơ sở 1
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 14/05, Chiều 14/05, Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017

9.  Viết Và Đọc Tên Thuốc
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05, Sáng 03/06, Chiều 03/06/2017

10.  Quản Lý Dược
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06/2017

11.  Dược Liệu 1
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 11/06, Chiều 11/06, Sáng 17/06, Chiều 17/06, Sáng 18/06, Chiều 18/06/2017

THỜI GIAN NGHỈ HÈ từ ngày 19/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017

12.  Pháp Chế Dược
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 01/07, Chiều 01/07, Sáng 02/07, Chiều 02/07, Sáng 09/07, Chiều 09/07/2017

13.  Bào Chế I
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 08/07, Chiều 08/07, Sáng 15/07, Chiều 15/07, Sáng 16/07, Chiều 16/07, Sáng 22/07, Chiều 22/07/2017

14.  Dược Liệu 2
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 23/07, Chiều 23/07, Sáng 29/07, Chiều 29/07, Sáng 30/07, Chiều 30/07, Sáng 05/08, Chiều 05/08/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ I

STT Môn Giờ Thi Ngày Thi
1 Chính Trị 08h00 – 08h45 26/08
2 Hóa Phân Tích 1 09h00 – 09h45
3 Tổ chức quản lý Y tế 10h00 – 10h45
4 Giáo Dục Pháp Luật 13h30 – 14h15 26/08
5 Truyền thông giáo dục sức khỏe 14h30 – 15h15
6 Thực vật Dược 15h30 – 16h15
7 Y học cơ sở 1 08h00 – 08h45 27/08
8 Viết Và Đọc Tên Thuốc 09h00 – 09h45
9 Dược Liệu 1 10h00 – 10h45

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên (hoặc CMND)

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Những học viên đã học những môn thi trên ở trường khác, nay muốn chuyển điểm miễn thi. Phải Photo công chứng bảng điểm của môn học muốn miễn nộp vào đúng ngày thi, giờ thi cho cán bộ coi thi để chuyển điểm + Đơn xin chuyển điểm.

Ví dụ: Nguyễn Văn A xin miễn môn Pháp Luật và Y học cơ sở thì đúng đến giờ thi mang 02 bản sao công chứng bảng điểm đến nộp cho cán bộ coi thi. Học Viên nào không nộp Đơn xin chuyển điểm và Bảng điểm coi như bỏ thi nếu không đi thi và phải thi lại (nộp lệ phí thi lại).

15. Y học cơ sở 2
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 06/08 (nghỉ), Chiều 06/08(nghỉ), Sáng 12/08, Chiều 12/08, Sáng 13/08, Chiều 13/08, Sáng 19/08, Chiều 19/08/2017

16. Chính trị 2 – Phòng HT11

Sáng 09/06, Chiều 09/06 – Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018

17. Dược lâm sàng – Phòng  X11

Sáng 16/6 ,Chiều 16/6 , Sáng 17/6 , Chiều 17/6, Sáng 23/6,Chiều 23/6, Sáng 24/6, Chiều 24/6

Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07 –  NGHỈ

18. Tổ chức và quản lý dược

Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 08/7, Chiều 08/7/2018

19. Maketing dược – X11

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

20. Lý thuyết : Hoá dược – Dược lí 1 – X11

Sáng 21/07, Chiều 21/07, Sáng 22/07, Chiều 22/07, Sáng 28/07, Chiều 28/07/2018

21. Thực hành: Hoá dược-Dược lí 1 – X11

Sáng 29/7, Chiều 29/7/2018

22. Thực hành: Lý thuyết :Hoá dược-Dược lí 2 – X11

Sáng 4/8, Chiều 4/8, Sáng 5/8, Chiều 5/8 , Sáng 11/8, Chiều 11/8/2018

23. Thực hành: Thực hành :Hoá dược-Dược lí 2- X11

Sáng 12/8, Chiều 12/8

24. Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 25/8, Chiều 25/8/2018

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8 NGHỈ


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất