Pin It
Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK15HCM04 Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK15HCM045 (100%) 1 vote LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (Học T7&CN): NK15HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ...

Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK15HCM04


  Ngày viết : 16/05/2018 13:57          Lượt xem : 114


Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK15HCM04
5 (100%) 1 vote

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (Học T7&CN): NK15HCM04

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Pháp Luật
Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017.

2. Vệ sinh phòng bệnh
Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05, Sáng 03/06, Chiều 03/06/2017.

3. KNGT – TTGD sức khỏe
Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/2017.

LỊCH NGHỈ HÈ: từ ngày 12/06/2017  đến 30/06/2017

4. Giáo Dục Thể Chất
Sáng 01/07, Chiều 01/07, Sáng 02/07, Chiều 02/07, Sáng 08/07, Chiều 08/07/2017.

5. Quản Lý Và Tổ Chức Y Tế
Sáng 09/07, Chiều 09/07, Sáng 15/07, Chiều 15/07, Sáng 16/07, Chiều 16/07/2017.

6. Chính Trị
Sáng 22/07, Chiều 22/07, Sáng 23/07, Chiều 23/07, Sáng 29/07, Chiều 29/07, Sáng 30/07, Chiều 30/07/2017.

7. Dinh Dưỡng
Sáng 05/08, Chiều 05/08, Sáng 06/08, Chiều 06/08, Sáng 12/08, Chiều 12/08, Sáng 13/08(nghỉ), Chiều 13/08/2017(nghỉ).

8. Bệnh lý răng miệng – Phòng HT6

Sáng 02/06, Chiều 02/06 – Sáng 09/06, Chiều 09/06/2018

9. Nha khoa cơ sở – Phòng HT6

Sáng 03/06, Chiều 03/06 – Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

Hoàn thiện sổ thực tập cơ sở: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07/2018

Nộp sổ báo cáo thực tập: Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 08/7, Chiều 08/7  

10. Thực hành Điều dưỡng cơ bản cấp cứu ban đầu – X10

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

11. Lý Thuyết Kỹ thuật dự phòng nha khoa – X10

Sáng 21/07, Chiều 21/07, Sáng 22/07, Chiều 22/07/2018

ngày 21/07, 22/07/2018 môn lý thuyết kỹ thuật dự phòng nha khoa: NGHỈ.

12. Dược Lý – X10

Sáng 28/7, Chiều 28/7, Sáng 04/08, Chiều 04/08

13. Kỹ thuật nha khoa dự phòng – X10

Sáng 29/7, Chiều 29/7, Sáng 05/08, Chiều 05/08

14.  Dinh Dưỡng Tiết Chế – X10

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8/2018

15. Vệ Sinh Phòng Bệnh- Sức Khỏe Môi Trường – X10

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất