Pin It
Lịch học lớp Trung cấp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN14HCM04 Lịch học lớp Trung cấp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN14HCM04Bình chọn bài viết LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP XÉT NGHIỆM (Học T7&CN): XN14HCM04 1.Giải phẫu – Sinh lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng...

Lịch học lớp Trung cấp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN14HCM04


  Ngày viết : 16/05/2018 14:21          Lượt xem : 96


Lịch học lớp Trung cấp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN14HCM04
Bình chọn bài viết

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP XÉT NGHIỆM (Học T7&CN): XN14HCM04

1.Giải phẫu – Sinh lý
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng 9/10, Chiều 9/10/2016

2. Chính trị
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 15/10, Chiều 15/10, Sáng 16/10, Chiều 16/10, Sáng 29/10, Chiều 29/10, Sáng 30/10, Chiều 30/10/2016

3.Tổ chức và Quản lý Y tế
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 22/10, Chiều 22/10, Sáng 23/10, Chiều 23/10, Sáng 5/11, Chiều 05/11/2016

4. Kỹ năng giao tiếp & TTGDSK
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 06/11, Chiều 06/11, Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 13/11, Chiều 13/11/2016

5. Dược liệu
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 19/11, Chiều 19/11, Sáng 20/11, Chiều 20/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11, Sáng 27/11, Chiều 27/11, Sáng 03/12, Chiều 03/12/2016

6. Pháp Luật  ( 2 ĐVHT )
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 04/12, Chiều 04/12, Sáng 10/12, Chiều 10/12, Sáng 11/12, Chiều 11/12/2016

Học sinh đã học môn Pháp luật (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và được chuyển điểm

7. Giáo Dục Thể Chất  ( 2 ĐVHT )
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 17/12, Chiều 17/12, Sáng 18/12, Chiều 18/12/2016

Học sinh đã học môn Giáo Dục Thể Chất (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và được chuyển điểm

Điều kiện chuyển điểm môn đã học: Học sinh công chứng bảng điểm của Trường đã học có môn học, phải có số đơn vị học trình thể hiện trên bảng điểm lớn hơn hoặc bằng 2 đơn vị học trình. Học sinh chuẩn bị 01 bảng điểm công chứng nộp vào ngày thi học kỳ môn học chuyển điểm kèm theo đơn xin chuyển điểm theo mẫu của Nhà trường.

8. Vi sinh – Ký sinh trùng
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 25/12, Chiều 25/12, Sáng 31/12. Chiều 31/12, Sáng 08/01, Chiều 08/01/2017

9. Dinh dưỡng
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 07/01, Chiều 07/01, Sáng 14/01, Chiều 14/01, Sáng 15/01. Chiều 15/01/2017

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ 19/01/2017 – 10/02/2017

10. Điều dưỡng cơ bản- Cấp cứu ban đầu
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 11/02, Chiều 11/02, Sáng 12/02, Chiều 12/02, Sáng 18/02. Chiều 18/02/2017

11. Dược Lý
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 19/02, Chiều 19/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 26/02. Chiều 26/02/2017

12. Vệ sinh phòng bệnh
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 05/03, Chiều 05/03/2017

13. Bệnh Học
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 11/03, Chiều 11/03, Sáng 12/03, Chiều 12/03/, Sáng 18/03, Chiều 18/03/2017

14.Kỹ Thuật Xét Nghiệm Cơ Bản
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Lý Thuyết: Sáng 19/03, Chiều 19/03, Sáng 25/03, Chiều 25/03, Sáng 26/03, Chiều 26/03/2017

Thực hành: Sáng 01/04, Chiều 01/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04/2017

Sinh viên lưu ý đi học thực hành phải mặc áo Blouse (theo 1 mẫu nhà trường) . Sinh viên không mặc áo Blouse không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ quá 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành 450.000 đồng.

Giải Phẫu Sinh Lý ( Ôn Tập )
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 02/04, Chiều 02/04/2017

15. Hóa Phân Tích 
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 09/04, Chiều 09/04, Sáng 15/04, Chiều 15/04/, Sáng 16/04, Chiều 16/04/2017

LỊCH THI HỌC KỲ 

STT Môn Giờ thi Ngày thi
1 Pháp luật 08h00 – 08h45 22/04
2 Giải phẫu – Sinh lý 09h00 – 09h45 22/04
3 Vi sinh – Ký sinh trùng 10h00 – 10h45 22/04
4 Dược lý 13h30 – 14h15 22/04
5 Dinh dưỡng 14h30 – 15h15 22/04
6 Giáo dục thể chất 15h30 – 16h15 22/04
7 ĐD cơ bản –CCBĐ 08h00 – 08h45 23/04
8 Chính trị 09h00 – 09h45 23/04
9 Vệ sinh phòng bệnh 10h00 – 10h45 23/04

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Những học viên đã học những môn thi trên ở trường khác, nay muốn chuyển điểm miễn thi. Phải Photo công chứng bảng điểm của môn học muốn miễn nộp vào đúng ngày thi, giờ thi cho cán bộ coi thi để chuyển điểm + Đơn xin chuyển điểm.

Ví dụ: Nguyễn Văn A xin miễn môn Pháp Luật và Y học cơ sở thì đúng đến giờ thi mang 02 bản sao công chứng bảng điểm đến nộp cho cán bộ coi thi. Học Viên nào không nộp Đơn xin chuyển điểm và Bảng điểm coi như bỏ thi nếu không đi thi và phải thi lại (nộp lệ phí thi lại).

16. Thực Hành Hóa Phân Tích 
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 06/05, Chiều 06/05, Sáng 07/05, Chiều 07/05, Sáng 13/05, Chiều 13/05/2017

Sinh viên lưu ý đi học thực hành phải mặc áo Blouse (theo 1 mẫu nhà trường) . Sinh viên không mặc áo Blouse không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ quá 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành 450.000 đồng.

17. Xét Nghiệm Huyết Học I
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 14/05, Chiều 14/05, Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017

18. Xét Nghiệm Vi Sinh I
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05/2017

19. Xét Nghiệm Huyết Học II
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 03/06, Chiều 03/06, Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06/2017

20. Xét Nghiệm Vi Sinh II
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 11/06, Chiều 11/06, Sáng 17/06, Chiều 17/06, Sáng 18/06, Chiều 18/06//2017

LỊCH NGHỈ HÈ từ ngày 19/06/2017 đến ngày 30/06/2017

21. Tiếng Anh Chuyên Ngành
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 01/07, Chiều 01/07, Sáng 02/07, Chiều 02/07/2017

22. Xét Nghiệm Hóa Sinh I
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 08/07, Chiều 08/07, Sáng 09/07, Chiều 09/07, Sáng 15/07, Chiều 15/07/2017

23. Xét Nghiệm Ký Sinh Trùng I
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 16/07, Chiều 16/07, Sáng 29/07, Chiều 29/07/2017

24. Xét Nghiệm Hóa SInh  II
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 22/07, Chiều 22/07, Sáng 23/07, Chiều 23/07, Sáng 30/07, Chiều 30/07/2017

25. Xét Nghiệm Ký Sinh  II
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 05/08, Chiều 05/08, Sáng 06/08, Chiều 06/08, Sáng 12/08, Chiều 12/08/2017

26. Thực hành huyết học
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 13/08, Chiều 13/08, Sáng 19/08, Chiều 19/08, Sáng 20/08, Chiều 20/08/2017

27. Xét nghiệm Hóa sinh I, II, III – X8

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8, Sáng 08/9, Chiều 08/9, Sáng 09/9, Chiều 09/9/2018

28. Vệ Sinh Phòng Bệnh- Sức Khỏe Môi Trường – X10

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2018

  • Theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành khóa 15, 16 để bổ sung kiến thức
  • Dự kiến cuối tháng 09/2018 thi học kì 4
  • Dự kiến bắt đầu tháng 10/2018 thực tập tốt nghiệp tại bệnh viện

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất