Pin It
Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM02 – CĐVB2 Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM02 – CĐVB2Bình chọn bài viết LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học T7&CN): CT15HCM02 – CĐVB2 1. Kỹ Năng Giao Tiếp – Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe Thời gian học: Sáng...

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM02 – CĐVB2


  Ngày viết : 16/05/2018 13:51          Lượt xem : 96


Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM02 – CĐVB2
Bình chọn bài viết

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học T7&CN): CT15HCM02 – CĐVB2

1. Kỹ Năng Giao Tiếp – Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/2017.

Học sinh đã học môn Kỹ Năng Giao Tiếp – Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe  (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và được chuyển điểm

Điều kiện chuyển điểm môn đã học: Học sinh công chứng bảng điểm của Trường đã học có môn học, phải có số đơn vị học trình thể hiện trên bảng điểm lớn hơn hoặc bằng 2 đơn vị học trình. Học sinh chuẩn bị 01 bảng điểm công chứng nộp vào ngày thi học kỳ môn học chuyển điểm kèm theo đơn xin chuyển điểm theo mẫu của Nhà trường.

2. Dinh dưỡng – Vệ sinh ATTP
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 17/06, Chiều 17/06, Sáng 18/06, Chiều 18/06/2017.

LỊCH NGHỈ HÈ từ 19/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017

3. Chính Trị
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 01/07, Chiều 01/07, Sáng 02/07, Chiều 02/07, Sáng 09/07, Chiều 09/07/2017.

4. Pháp Luật
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 08/07, Chiều 08/07, Sáng 15/07, Chiều 15/07, Sáng 16/07, Chiều 16/07/2017.

Học sinh đã học môn  Pháp Luật (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và được chuyển điểm

Điều kiện chuyển điểm môn đã học: bảng điểm của Trường đã học có môn học,phải có số đơn vị học trình thể hiện trên bảng điểm lớn hơn hoặc bằng 2 đơn vị học trình.

Học sinh chuẩn bị 01 bảng điểm công chứng nộp vào ngày thi học kỳ môn học,  kèm theo đơn xin chuyển điểm theo mẫu của Nhà trường hôm thi sẽ có.

5. Giải Phẫu Sinh Lý
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 22/07, Chiều 22/07, Sáng 23/07, Chiều 23/07, Sáng 30/07, Chiều 30/07, Sáng 05/08, Chiều 05/08/2017.

6. Dược Lý
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 29/07, Chiều 29/07, Sáng 06/08, Chiều 06/08, Sáng 12/08, Chiều 12/08/2017.

7. Điều dưỡng cơ bản.
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 13/08, Chiều 13/08, Sáng 19/08, Chiều 19/08, Sáng 20/08, Chiều 20/08/2017.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất