Pin It
Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM-CĐVB2 Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM-CĐVB25 (100%) 3 votes Thời khóa biểu lớp Trung cấp xét nghiệm Y học XN16HCM – CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học...

Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM-CĐVB2


  Ngày viết : 22/05/2018 13:52          Lượt xem : 83


Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM-CĐVB2
5 (100%) 3 votes

Thời khóa biểu lớp Trung cấp xét nghiệm Y học XN16HCM – CĐVB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản – Phòng X11

  • Sáng 09/06, Chiều 09/06 – Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

Hoàn thiện sổ thực tập cơ sở: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07/2018

Nộp sổ báo cáo thực tập: Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 08/7, Chiều 08/7  

2. Thực hành Điều dưỡng cơ bản cấp cứu ban đầu – X10

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

3. Xét nghiệm Vi sinh I, II, III – HT6/

Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7, Sáng 28/7 (Nghỉ), Chiều 28/7(Nghỉ), Sáng 29/7 (Nghỉ), Chiều 29/7/2018 (Nghỉ), Sáng 04/8, Chiều 04/8, Sáng 05/8, Chiều 05/2018

– Ngày 04/08, Ngày 05/08: Học tại phòng X9

4. Xét nghiệm Hóa sinh I, II, III – X8

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8, Sáng 08/9, Chiều 08/9, Sáng 09/9, Chiều 09/9/2018

5. Vệ Sinh Phòng Bệnh – Sức Khỏe Môi Trường – X10

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất