Pin It
Lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0902 Lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09024.7 (94.68%) 173 votes Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0902 (Khai giảng: 13h30 chiều ngày 01/08/2017) Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội...

Lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0902


  Ngày viết : 23/07/2017 15:47          Lượt xem : 3743


Lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0902
4.7 (94.68%) 173 votes

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0902

(Khai giảng: 13h30 chiều ngày 01/08/2017)

Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

1. Môn Chính trị 1

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 03/08, 07/08, 08/08, 10/08, 14/08, 16/08, 17/08, 23/8/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

2. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 02/08, 04/08, 09/08, 11/08, 15/08, 18/08/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

3. Môn Tin học

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 21/8, 25/8, 29/8, 31/8, 06/09, 08/09, 11/09, 12/09, 13/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

4. Môn Y đức

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 22/8, 24/08, 28/09, 30/08, 05/09, 07/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

5. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2

Lý thuyết: Chiều 14/9, 15/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/9, 2/10, 3/10, 5/10/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Học vào Chiều: Chiều 4/10, 6/10, 10/10, 12/10, 17/10, 19/10/2017 tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2 chia thành 2 ca như sau:

Ca1: Các vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M,N,O,P,Q học từ 13h30 – 15h00

Ca2: Các vần R,S,T,U,V,X,Y học từ 15h30 – 17h00

6. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 09/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11, 7/11/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

7. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10, 23/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

8. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2

Lý thuyết: Chiều 27/10, 30/10, 1/11, 3/11, 6/11, 8/11, 9/11, 10/11/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Học vào Chiều: 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 20/11/2017 tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2 chia thành 2 ca như sau:

Ca1: Các vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M học từ 13h30 – 15h00

Ca2: Các vần N,O,P,Q, R,S,T,U,V,X,Y học từ 15h30 – 17h00

9. Môn Dược liệu 1

Thời gian: Từ 1h30 – 5h30 Chiều tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2

Lý thuyết: Chiều 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11/2017  từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Học vào Chiều: 1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12/2017 tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2 chia thành 2 ca như sau:

Ca1: Các vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M học từ 13h30 – 15h00

Ca2: Các vần N,O,P,Q, R,S,T,U,V,X,Y học từ 15h30 – 17h00

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giải phẫu sinh lý: học vào Lý thuyết Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Chiều 17/12, Sáng 19/12 tại Phòng 502 tầng 5 Nhà 2..
 • Môn Tin học: học vào Sáng 20/12, Sáng 21/12, Sáng 22/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Chính trị 1: học vào Sáng 23/12, Chiều 23/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Vi sinh Ký sinh trùng: học vào Sáng 24/12, Chiều 24/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Sinh học và Di truyền: học vào Sáng 25/12, Sáng 26/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Y Đức: học vào Sáng 27/12, Sáng 28/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Dược liệu 1: học vào Lý thuyết Sáng 29/12, Chiều 29/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 30/12, Chiều 30/12 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Hóa đại cương vô cơ: học vào Sáng 2/1/2018, Chiều 2/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 3/1/2018, Chiều 3/1/2018 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn: Giáo dục thể chất: học vào Sáng 4/1/2018, Chiều 4/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyển tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học 1 tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dược liệu 1 tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2

10. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng (Thực hành)

Chiều 25/12, 26/12, 27/12, 28/12/2017 chia thành 2 ca:

 • Ca 1: từ vần A đến vần N học từ 13h30 – 15h;
 • Ca 2: từ vần O đến vần Y học từ 15h30 – 17h tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2.

11. Môn Hóa học 2

Lý thuyết: Chiều 15/1, 16/1, 17/1, 22/1, 25/1, 26/1, 29/1, 31/1, 1/2, 2/2/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Chiều 18/1, 19/1, 23/1, 24/1, 30/1, 5/2/2018 tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần từ vần A đến vần N  từ 13h30 – 15h

Ca 2: Các bạn có vần O đến vần Y Từ 15h30 – 17h00

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 năm Đinh Dậu đến hết ngày 08/01 năm Mậu Tuất)

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2018

Thông tin chi tiết Download tại đây

12. Môn Vật lý đại cương – Lý sinh

Chiều 26/2, 28/2, 2/3, 5/3, 7/3, 9/3, 12/3, 14/3, 16/3, 19/3, 22/3, 27/3, 28/3/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

13. Môn Pháp luật

Chiều 27/2, 1/3, 6/3, 8/3, 13/3, 15/3/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

14. Môn Thực vật Dược

Chiều 20/3, 21/3, 23/3, 26/3, 29/3, 30/3, 2/4, 6/4, 9/4, 13/4, 16/4, 20/4, 23/4, 2/5, 4/5/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 3/4, 11/4, 18/4, 27/4, 7/5/2018 tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M,N từ 13h30 – 15h

Ca 2: Các bạn có vần O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

15. Môn Hóa sinh

Chiều 4/4, 5/4, 10/4, 12/4, 17/4, 24/4, 3/5/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 19/4, 26/4/2018 tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M,N từ 13h30 – 15h

Ca 2: Các bạn có vần O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

16. Môn Chính trị 2:

Thời gian học vào Chiều 9, 10, 17, 21, 23, 25/5/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

17. Môn Ngoại ngữ 1:

Thời gian học vào Chiều 11, 18, 22, 28, 29, 30/5/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

18. Môn Chuẩn đầu ra tin học:

Thời gian học vào Chiều 8, 16, 24,  31/5/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

Lịch học bổ sung từ 4/6/2018 đến 15/6/2018

Môn Pháp Luật:

Thời gian học vào Sáng 4/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 4/6/2018 từ 13h30 – 17h30  tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Môn Vật lý đại cương – Lý sinh:

Thời gian học vào Sáng 5, 6/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 5, 6/6/2018  từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Môn Hóa sinh:

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 4/6 và Chiều 4/6/2018 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 7/6/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

Môn Hóa học 2:

Lý thuyết: Chiều 8/6, Sáng 11/6 và Chiều 11/6/2018 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 13,14/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 13,14/6/2018 từ 13h30 – 17h30  tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

Môn Thực vật dược:

Lý thuyết: Sáng 13/6, Chiều 13/6 và Sáng 14/6, Chiều 14/6/2018 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

Thời gian học vào Sáng 15/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 15/6/2018 từ 13h30 – 17h30  tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH THI HỌC KỲ 2

 • Ngày 18/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Pháp Luật tại phòng 505 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 19/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh tại phòng 505 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 20/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Hóa sinh tại phòng 505 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 21/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Thực vật dược tại phòng 505 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 22/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Hóa học 2 tại phòng 505 tầng 5 nhà 2.

19. Môn Xác suất – Thống kê Y học

Thời gian học vào Chiều 27, 29/6, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 23/7/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

20. Môn Bệnh học

Thời gian học vào Chiều 28/6, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 20, 24/7/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất