Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1004 – Khóa 10 Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1004 – Khóa 102.6 (51.59%) 69 votes TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1004 1. Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.401 Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;24/08;27/08;28/08;29/08;30/08;31/08;05/09;11/09/2018 2. Môn học:...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1004 – Khóa 10


  Ngày viết : 15/08/2018 15:57          Lượt xem : 7285


Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1004 – Khóa 10
2.6 (51.59%) 69 votes

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1004

1. Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.401

Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN

Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;24/08;27/08;28/08;29/08;30/08;31/08;05/09;11/09/2018

2. Môn học: Thực vật dược – P.401

Giảng viên: Cô Bùi Thị Thùy Trang – DS 

Thời gian: Chiều: 17/08;21/08;22/08;23/08;04/09;06/09;10/09;12/09;14/09;19/09; 06/10;13/10/2018

3. Môn học: Hoá học 1

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ- Cô Ngân

Thời gian: Chiều: 01/10, 02/10, 03/10, 05/10, 09/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10/2018

4. Môn học: Chính trị 1

Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Chiều: 12/10, 15/10, 16/10, 18/10, 19/10, 22/10/2018

5. Môn học: Sinh học di truyền

Giảng viên: Cử nhân Nguyễn Thị Kim Tuyến

Thời gian: Chiều: 02/11, 05/11, 06/11,07/11, 08/11, 09/11/2018

6. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng

Giảng viên: Thạc sĩ – Mai Bích Chi

Thời gian: Chiều: 24/9, 25/9, 26/9, 4/10, 8/10, 10/10/2018

7. Môn học: Y Đức

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 07/09, 13/09, 17/09, 18/09, 20/09, 28/09/2018

8. Môn học: TH Hóa Học 1

Giảng viên: Th.s Trần Thị Kim Ngân

Ca 1 ( Thời Gian: 07h45′- 09h15′ ) Sáng: 24/10, 25/10, Chiều 30/10, 31/10/2018

Ca 2 ( Thời Gian: 09h30′- 11h00 ) Sáng: 24/10, 25/10, Chiều 30/10, 31/10/2018

Ca 3 ( Thời Gian: 07h45′- 09h15′ ) Sáng: 26/10, 29/10, 30/10, 31/10/2018

Ca 4 ( Thời Gian: 09h30′- 11h00 ) Sáng: 26/10, 29/10, 30/10, 31/10/2018

9. Môn học: Tin học

Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thế Bảy

Thời gian: Chiều: 01/11, 10/11, 12/11,14/11, 15/11, 19/11

10. Môn học: TH GPSL

Giảng viên: BS Dương Trường Giang

Thời gian:  Chiều: 13/11, 20/11, 22/11, 23/11, 05/12, 06/12/2018

11. Môn học: Giáo Dục Thể Chất

Giảng viên: CN Mễ Văn Hùng

Thời gian:  Chiều: 16/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 04/12/2018

12. Môn học: TH Thực Vật Dược

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Thời gian: Ca 1. Sáng- Chiều: 01/12 ( P.502 ), 02/12/2018 ( P. 401 )

Thời gian: Ca 2   Sáng- Chiều: 24/11( P.502 ), 02/12/2018 ( P. 401 )

13. Môn học: Pháp Luật

Giảng viên: CN Lê Bảo Tâm

Thời gian: Chiều: 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 22/03/2019

14. Môn học: Bệnh Học

Giảng viên: BS Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: Chiều 12/02, 14/02, 15/02,…./2019

15. Môn học: Hóa Sinh

Giảng viên: CN Võ Thị Thùy Trang

Thời gian: Chiều 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02/2019

16. Môn học: Dược Liệu 1

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Sáng 07/03, Sáng- Chiều 08/03, 11/03, Sáng 12/03, Sáng- Chiều 13/03, Sáng 14/03, 15/03/2019

17. Môn học: TH  Dược Liệu 1

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Sáng Ca 1 ( 7h30- 9h30) , Ca 2 ( 9h30-11h30), Chiều Ca 1 ( 13h30 – 15h30 ), Ca 2 ( 15h30 – 17h30 ):  Sáng 18/03, Chiều 19/03 ,Sáng 20/03, Chiều 21/03/2019

Thời gian:  Sáng Ca 3 ( 7h30- 9h30) , Ca 4 ( 9h30-11h30), Chiều Ca 3 ( 13h30 – 15h30 ), Ca 4 ( 15h30 – 17h30 ): Chiều 18/03, Sáng 19/03, Chiều 20/03, Sáng 21/03/2019

18. Môn học: Hóa Học II

Giảng viên: Th.s Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Chiều 25/03, 26/03, 28/03, 29/03, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04, 18/04/2019

19. Môn học: TH  Hóa Học II

Giảng viên: Th.s Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Sáng Ca 1 ( 7h30- 9h30) , Ca 2 ( 9h30-11h30), Chiều Ca 1 ( 13h30 – 15h30 ), Ca 2 ( 15h30 – 17h30 ): Chiều 17/05, Sáng 23/05, Chiều 27/05, Chiều 04/06/2019

Thời gian:  Sáng Ca 3 ( 7h30- 9h30) , Ca 4 ( 9h30-11h30), Chiều Ca 3 ( 13h30 – 15h30 ), Ca 4 ( 15h30 – 17h30 ): Chiều 22/05, 23/05, Chiều 24/05, Sáng 05/06/2019

20. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Chiều 01/04, 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 17/04/2019

21. Môn học: Bệnh Học ( Tiếp theo )

Giảng viên: BS Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: Chiều  22/04, 23/04, 24/04, 25/04, 26/04, 06/05, 08/05/2019

22. Môn học: Vật Lí Đại Cương

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Chiều 02/05, 03/05, 07/05, 09/05, 10/05, 18/05, 20/05, 21/05,  28/05, 29/05, 30/05, 31/05/2019

23. Môn học: TH  Hóa Sinh

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng Ca 1 ( 7h30- 9h30) , Ca 2 ( 9h30-11h30):  Sáng 02/05, 07/05, Chiều 23/05/2019

Thời gian:  Sáng Ca 3 ( 7h30- 9h30) , Ca 4 ( 9h30-11h30), Sáng 03/05, 08/05, 10/05/2019

24. Môn học: Chính Trị 2 ( Phòng Khu A )

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian:  Sáng – Chiều 15/05, sáng 20/05, 21/05, sáng- chiều 26/05/2019

27. Môn học: Toán Xác Suất Thống Kê  Y Học

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thúy

Thời gian: Chiều 27/06, 28/06, 02/07, 06/07, 07/07, 17/07, 18/07, 19/07/2019

28. Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược

Giảng viên: Th.s Đoàn Tố Như

Thời gian: Chiều 03/07, 04/07, 08/07, 22/07, 23/07, 24/07/2019

29. Môn học: Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc

Giảng viên: DS Nguyễn Trần Ngọc Long

Thời gian: Chiều 09/07, 10/07, 11/07, 12/07, 15/07, 16/07/2019

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất