Thời khóa biểu Chính quy lớp BTL-1102 5.0 01 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2019: Đúng 8h15 ,Sinh viên khóa 11 đợt 2 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ngoại trú. Các hướng...

Thời khóa biểu Chính quy lớp BTL-1102


  Ngày viết : 19/09/2019 16:10          Lượt xem : 679


Thông báo tập trung:

Ngày 15/08/2019: Đúng 8h15 ,Sinh viên khóa 11 đợt 2 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Giải Phẫu Sinh lý

  • Lý thuyết (10 buổi): Thời gian học buổi Chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 19/08, 20/08/2019; 29/10, 30/10, 1/11, 4/11, 5/11, 6/11, 8/11, 19/11/2019 tại Phòng 12.
  • Thực hành (6 buổi): Thời gian học buổi Chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 12/11, 13/11, 18/11, 20/11, 22/11, 25/11/2019 tại Phòng X6 – cơ sở Bình Thạnh (37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM).

2. Môn học: Y đức

Thời gian học buổi Chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 21/8, 22/8, 23/8, 26/8, 27/8, 28/8/2019 tại Phòng 12.

3. Môn học: Sinh học di truyền

Thời gian học buổi Chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 29/8, 30/8, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9/2019 tại Phòng 12.

4. Môn học: Hóa học đại cương

  • Lý Thuyết: Thời gian học buổi Chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 9/9, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 16/9, 25/9, 26/9, 27/9/2019 tại Phòng 12.
  • Thực hành: Thời gian học buổi Chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 30/09, 01/10, 02/10, 18/10/2019 tại Phòng 12.

5. Môn học: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi Chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 17/09, 18/09, 19/09, 20/09, 23/09, 24/09/2019 tại Phòng 12.

6. Môn học: Vi sinh ký sinh trùng

Thời gian học buổi Chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 17/10, 24/10, 31/10, 07/11, 14/11, 21/11/2019 tại Phòng 12.

7. Môn học: Tin học

Thời gian học buổi Chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 08/10, 16/10, 21/10, 22/10, 23/10, 25/10/2019 tại Phòng 12.

9. Môn học: Chính trị 1

Thời gian học buổi Chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 28/10, 11/11, 15/11, 26/11, 27/11, 28/11/2019 tại Phòng 12.

10. Môn học: Quá trình phát triển con người

Thời gian học chiều 09/11, cả ngày 10/11, cả ngày 29/11/2019 tại Phòng 12.

11. Môn học: Giải phẫu chức năng hệ vận động & thần kinh

Thời gian học chiều 23/11, cả ngày 24/11, chiều 30/11, cả ngày 01/12/2019 tại Phòng 12.

Lịch học bổ sung K11

Lịch học bổ sung K11


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất