Thời Khóa Biểu K13 – Điều Dưỡng Thời Khóa Biểu K13 – Điều Dưỡng1.8 (35.9%) 39 votes 1. Môn học: Y Đức  Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019 2. Môn học: Hóa Sinh Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019 3. Môn học:  Dịch Tễ Và Các Bệnh Truyền Nhiễm Giảng viên: CN...

Thời Khóa Biểu K13 – Điều Dưỡng


  Ngày viết : 09/04/2019 14:22          Lượt xem : 367


Thời Khóa Biểu K13 – Điều Dưỡng
1.8 (35.9%) 39 votes

1. Môn học: Y Đức 

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019

2. Môn học: Hóa Sinh

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019

3. Môn học:  Dịch Tễ Và Các Bệnh Truyền Nhiễm

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng – Chiều  20/04, 21/04/2019

4. Môn học:  TH Giải Phẫu Sinh Lí

Giảng viên: BS Võ Văn Thái- CN Trần Quốc Bảo

Thời gian: Sáng – Chiều  27/04, 28/04, 08/06/2019

5. Môn học: Nâng Cao Sức Khỏe- Hành Vi Con Người

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa- Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng – Chiều  04/05, 05/05/2019

6. Môn học: Hóa học 

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Sáng-Chiều: 11/05, 12/05, Sáng 18/05/2019

7. Môn học: Truyền Thông GDSK

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Chiều 18/05, Sáng – Chiều 19/05/2019

8. Môn học: CSNL Bệnh Nội Khoa

Giảng viên: CN Trương Thị Thanh Nga

Thời gian: Sáng – Chiều 25/05, 26/05/2019

9. Môn học: CS Người Bệnh Cao Tuổi

Giảng viên: CN  Dương Huỳnh Khuyên

Thời gian: Sáng – Chiều 01/06, 02/06/2019

02. Môn học: Hóa Sinh  ( Tiếp theo )

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng-Chiều: 15/06, 16/06/2019

10. Môn học: Vật Lý Đại Cương – Lý Sinh

Giảng viên: Ths. Thị Điều

Thời gian: Sáng-Chiều: 22/06, 23/06/2019


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất


Notice: Undefined index: enable_manual_switch in /home/cdydpaster/domains/truongcaodangyduocpasteur.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/mobile-smart/mobile-smart.php on line 946