Pin It
Thời Khóa Biểu K13 – Điều Dưỡng Bình chọn bài viết 1. Môn học: Y Đức  Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019 2. Môn học: Hóa Sinh Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019 3. Môn học:  Dịch Tễ Và Các Bệnh Truyền Nhiễm Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian:...

Thời Khóa Biểu K13 – Điều Dưỡng


  Ngày viết : 09/04/2019 14:22          Lượt xem : 86


Bình chọn bài viết

1. Môn học: Y Đức 

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019

2. Môn học: Hóa Sinh

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019

3. Môn học:  Dịch Tễ Và Các Bệnh Truyền Nhiễm

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng – Chiều  20/04, 21/04/2019

4. Môn học:  TH Giải Phẫu Sinh Lí

Giảng viên: BS Võ Văn Thái- CN Trần Quốc Bảo

Thời gian: Sáng – Chiều  27/04, 28/04, 04/05/2019

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất