Thời khoá biểu K14 Vb2 5.0 01 1. Môn học: Toán XSTK Y Học Giảng viên: CN Võ Thị Lợi Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08, 31/08, 07/09/2019 2. Môn học: Hóa Học Đại Cương Giảng viên: Th.s Thị Điều Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09, 14/09, 15/09/2019 3. Môn học: Bệnh Học Giảng viên: Bs. Võ Văn Thái Thời gian: Sáng-Chiều: 22/09, 28/09,...

Thời khoá biểu K14 Vb2


  Ngày viết : 14/08/2019 15:00          Lượt xem : 148


1. Môn học: Toán XSTK Y Học

Giảng viên: CN Võ Thị Lợi

Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08, 31/08, 07/09/2019

2. Môn học: Hóa Học Đại Cương

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09, 14/09, 15/09/2019

3. Môn học: Bệnh Học

Giảng viên: Bs. Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-Chiều: 22/09, 28/09, 12/10/2019

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất