Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng – CĐD0901-LT 0.0 00 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD0901-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30   1. Môn học: Thực hành Điều dưỡng Cơ sở 1 – Phòng 603 Giảng viên: CN Trần Quốc Bảo Sáng: 05/05,...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng – CĐD0901-LT


  Ngày viết : 19/05/2018 08:39          Lượt xem : 388


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD0901-LT

Thời gian học:

 • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

 

1. Môn học: Thực hành Điều dưỡng Cơ sở 1 – Phòng 603

 • Giảng viên: CN Trần Quốc Bảo

Sáng: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05
Chiều: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05

2. Môn học: Điều dưỡng cơ sở 2 – Phòng 603

 • Giảng viên: CN Trần Quốc Bảo

Sáng: 19/05, 20/05, 26/05, 27/05
Chiều: 19/05, 20/05, 26/05, 27/05

3. Môn học: Y Đức – Phòng 603

 • Giảng viên: CN Trương Thị Thanh Nga

Sáng 03 BUỔI: 02/06, 07/06, 08/06
Chiều 03 BUỔI: 02/06, 07/06, 08/06

4. Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Thỉnh Giảng

Sáng 02 BUỔI: 03/06, 10/06
Chiều 02 BUỔI: 03/06, 10/06

5. Môn học: PHÁP LUẬT & TỔ CHỨC Y TẾ – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Sáng 02 BUỔI: 09/06, 16/06
Chiều 03 BUỔI: 09/06, 16/06, 24/06

6. Môn học: DỊCH TỄ – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Sáng 03 BUỔI: 17/06, 23/06, 24/06
Chiều 02 BUỔI: 17/06, 23/06

7. Môn học: DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Đặng Anh Tuấn

Sáng 02 BUỔI: 11/08, 18/08
Chiều 03 BUỔI: 11/08, 12/08, 18/08

8. Môn học: Y HỌC CỔ TRUYỂN – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Thanh Hậu

Sáng 03 BUỔI: 19/08, 25/08, 26/08
Chiều 03 BUỔI: 19/08, 25/08, 26/08

9. Môn học: CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Trần Anh Tú

Sáng 03 BUỔI: 08/09, 09/09, 15/09
Chiều 03 BUỔI: 08/09, 09/09, 15/09

10. Môn học: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN BỆNH NỘI KHOA – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Hồ Hữu Hòa

Sáng 03 BUỔI: 16/09, 22/09, 23/09
Chiều 03 BUỔI: 16/09, 22/09, 23/09

11. Môn học: NÂNG CAO SỨC KHỎE – HÀNH VI CON NGƯỜI – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Hồ Hữu Hòa

Sáng 03 BUỔI: 29/09, 30/09, 06/10

Chiều 03 BUỔI: 29/09, 30/09, 06/10

12. Môn học: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN BỆNH NGOẠI KHOA – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Lê Thị Dung

Sáng 03 BUỔI: 07/10, 13/10, 14/10

Chiều 03 BUỔI: 07/10, 13/10, 14/10

13. Môn học: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CẤP CỨU & TÍCH CỰC – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Lê Thị Dung

Sáng 02 BUỔI: 20/10, 27/10

Chiều 02 BUỔI: 20/10, 27/10

14. Môn học: KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Bùi Văn Hiền

Sáng 02 BUỔI: 21/10, 28/10

Chiều 02 BUỔI: 21/10, 28/10

15. Môn học: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH NGƯỜI CAO TUỔI – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Hồ Hữu Hòa

Sáng 03 BUỔI: 03/11, 04/11, 10/11

Chiều 03 BUỔI: 03/11, 04/11, 10/11

16. Môn học: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Bùi Văn Hiền

Lý thuyết: S11/11, C11/11, S16/12, C16/12, S30/12, C30/12.

17. Môn học: CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (03 BUỔI) – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Lý thuyết: S18/11, S18/12, C18/12

18. Môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (04 BUỔI) – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Phan Trung ( Thỉnh giảng)

Lý thuyết: S09/12, C09/12, S15/12, C15/12.

19. Môn học:  QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG (04 BUỔI) – Phòng 603

 • Giảng viên:  Cô Nguyễn Thị Linh

Lý thuyết: S06/01, C06/01, S12/01, C12/01.

20. Môn học:  CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM (06 BUỔI) – Phòng 603

 • Giảng viên:  Thầy Nguyễn Văn Đạt

Lý thuyết:  S13/01, C13/01, S19/01, C19/01, S20/01, C20/01.

21. Môn học:  GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÀ TH ĐIỀU DƯỠNG (04 BUỔI) – Phòng 603

 • Giảng viên:  Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Lý thuyết:  S24/02, C24/02, S24/03, C24/03.

22. Môn học:  SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ VỆ SINH (04 BUỔI) – Phòng 603

 • Giảng viên:  Thầy Nguyễn Văn Đạt

Lý thuyết:  S10/03, C10/03, S16/03, C16/03.

Lưu ý:Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất