Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1102 5.0 01 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: SĐD1102 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1102


  Ngày viết : 06/08/2019 16:44          Lượt xem : 370


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: SĐD1102

Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào.

THÔNG BÁO

Đúng 9h00 ngày 03/09/2019, lớp SĐD1102 tập trung tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F để nghe GVCN hướng dẫn:

  • Chương trình học và quy chế đào tạo.
  • Quy chế công tác học sinh sinh viên.
  • Quy chế thi và kiểm tra.

I. HỌC KỲ I:

LỊCH HỌC

1. Hóa học (Lý thuyết – 10 buổi):

Sáng 4/9, 5/9, 6/9, 9/9, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 25/9, 27/9/2019 tại Phòng F303 Lầu 3 Nhà F.

Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thị Kim Ngân và Thạc sĩ Thị Điều.

2. Y Đức (6 buổi):

Sáng 16/9, 17/9, 18/9, 19/9, 20/9, 23/9/2019 tại Phòng F303 Lầu 3 Nhà F.

Giảng viên: CN YTCC Nguyễn Lê Hải Dương.

3. Sinh học và Di truyền (6 buổi):

Sáng 24/9. 26/9, 30/9, 1/10, 2/10, 3/10/2019 tại Phòng F303 Lầu 3 Nhà F.

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến.

4. Chính trị 1 (7 buổi):

Sáng 4/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 14/10/2019 tại Phòng F303 Lầu 3 Nhà F.

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất