Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K08-CĐVB2 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K08-CĐVB2Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K08 – CĐVB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.   1.Giải Phẫu Sinh Lý 1 ( Phòng X9 tầng 1 ) Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K08-CĐVB2


  Ngày viết : 17/05/2018 08:22          Lượt xem : 101


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K08-CĐVB2
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K08 – CĐVB2 ( T7&CN)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

 

1.Giải Phẫu Sinh Lý 1 ( Phòng X9 tầng 1 )
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng 9/10, Chiều 9/10/2016

2. Chính Trị 1
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 15/10, Chiều 15/10, Sáng 16/10, Chiều 16/10, Sáng 29/10, Chiều 29/10, Sáng 30/10, Chiều 30/10/2016

3. Pháp Luật và Tổ Chức Quản Lý Y Tế
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 22/10, Chiều 22/10, Sáng 23/10, Chiều 23/10, Sáng 5/11, Chiều 05/11/2016

4. Xác suất,  Thống kê y học
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 13/11, Chiều 13/11/ , Sáng 19/11, Chiều 19/11, Sáng 20/11, Chiều 20/11/2016

5. Hóa Học I
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 26/11, Chiều 26/11, Sáng 03/12, Chiều 03/12, Sáng 10/12, Chiều 10/12, Chiều 17/12, Sáng 18/12, Chiều 18/12/2016

6. Pháp Luật
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 27/11, Chiều 27/11 , Sáng 04/12, Chiều 04/12, Sáng 17/12/2016

7. Vật Lý Đại Cương
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 25/12, Chiều 25/12, Sáng 08/01, Chiều 08/01/2017

8. Vi sinh, ký sinh
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 31/12/2016, Chiều 31/12/2016, Sáng 07/01, Chiều 07/01, Chiều 14/01, Sáng 14/01, Sáng 15/01, Chiều 15/01/2017

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ 19/01/2017 – 10/02/2017

9. Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 1
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 11/02, Chiều 11/02, Sáng 12/02, Chiều 12/02, Sáng 18/02, Chiều 18/02/2017

10. Dược Lý
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 19/02, Chiều 19/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 26/02, Chiều 26/02, Sáng 18/03, Chiều 18/03, Sáng 19/03, Chiều 19/03/2017

11. Môn Kỹ năng giao tiếp bán thuốc
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 05/03, Chiều 05/03/2017

LỊCH THI HỌC KỲ 

STT MÔN THI NGÀY THI GIỜ THI
1 Giải Phẫu Sinh lý 1 11/3/2017 08h00- 09h00
2 Chính Trị 1 11/3/2017 10h15 – 11h00
3 Pháp Luật và Tổ Chức QLYT 11/3/2017 13h30 – 14h30
4 Xác suất,  Thống kê y học 11/3/2017 14h45 – 15h45
5 Hóa Học I 11/3/2017 16h00 – 17h00
6 Pháp Luật 12/3/2017 08h00- 09h00
7 Vật Lý Đại Cương 12/3/2017 09h15 – 10h15
8 Vi sinh, Ký Sinh 12/3/2017 10h30 – 11h30

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Những học viên đã học những môn thi trên ở trường khác, nay muốn chuyển điểm miễn thi. Phải Photo công chứng bảng điểm của môn học muốn miễn nộp vào đúng ngày thi, giờ thi cho cán bộ coi thi để chuyển điểm + Đơn xin chuyển điểm.

Ví dụ: Nguyễn Văn A xin miễn môn Pháp Luật và Y học cơ sở thì đúng đến giờ thi mang 02 bản sao công chứng bảng điểm đến nộp cho cán bộ coi thi. Học Viên nào không nộp Đơn xin chuyển điểm và Bảng điểm coi như bỏ thi nếu không đi thi và phải thi lại (nộp lệ phí thi lại).

Xem lịch học tại đây: LỚP ĐIỀU DƯỠNG ( BUỔI SÁNG)

12. Tiếng Anh chuyên ngành Y – Dược
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 16/03, 17/03, 20/03, 21/03, 22/03, 23/03, 24/03, 29/03/2017

13. Y Đức
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày  27/03, 28/03,  30/03 ( Nghỉ ), 31/03, 05/04. 07/04, 11/04/2017

14. Hóa Sinh
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày  03/04, 04/04, 10/04, 12/04, 13/04, 17/04/2017.

15. Vật Lý Đại Cương
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày  14/04, 18/04, 19/04, 21/04, 25/04, 26/04, 03/05, 05/05//2017.

16. Sinh học và Di truyền
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày  20/04, 24/04, 27/04, 28/04, 04/05, 08/05/2017.

17. Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày  06/06, 07/06, 08/06, 09/06/2017.

18. Chăm sóc Người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày  Sáng 12/06, Chiều 12/06 , sáng 13/06 , chiều 13/06/2017.

19. Điều Dưỡng Cơ Sở 1
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 18/07, 20/07, 21/07, 25/07, 27/07, 02/08, 04/08, 08/08, 09/08, 14/08/2017

20. Dinh dưỡng – Tiết chế
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 19/07, 24/07, 26/07, 28/07, 01/08, 03/03, 07/08, 10/08, 11/08, 15/08, 17/08, 18/08/2017

LỊCH THI HỌC KỲ 

STT Môn Giờ Thi Ngày Thi
1 Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 08h00 – 08h45 29/08
2 Dược Lý 09h00 – 09h45
3 Tiếng Anh chuyên ngành Y – Dược 10h00 – 10h45
4 Y Đức 13h30 – 14h15 30/08
5 Hóa Sinh 14h30 – 15h15
6 Vật Lý Đại Cương 15h30 – 16h15
7 Sinh học và Di truyền 08h00 – 08h45 31/08
8 Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa 09h00 – 09h45
9 Chăm sóc Người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực 10h00 – 10h45

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất