Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K08 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K084.5 (90%) 8 votes THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐD01.K08 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1.Giải Phẫu Sinh Lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 Ngày 26/9, 28/9, 30/9, 3/10, 5/10, 7/10,10/10,...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K08


  Ngày viết : 17/05/2018 08:21          Lượt xem : 111


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K08
4.5 (90%) 8 votes

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐD01.K08

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

1.Giải Phẫu Sinh Lý
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 26/9, 28/9, 30/9, 3/10, 5/10, 7/10,10/10, 12/10, 14/10/2016

2. Tin học
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 27/9, 29/9, 4/10, 6/10, 11/10, 13/10, 18/10, 20/10/2016

3. Chính Trị ( Phòng X10 Tầng 1 )
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 17/10, 25/10, 26/10, 28/10, 31/10, 01/11, 02/11, 04/11/2016

Giải Phẫu Sinh Lý ( Thực hành )
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 19/10, 21/10, 24/10, 27/10/2016

Sinh viên lưu ý đi học thực hành phải mặc áo Blouse. Sinh viên không mặc áo Blouse không được vào phòng thực hành, nếu nghỉ quá 20% số tiết/số buổi học thực hành phải học lại và nộp học phí học lại thực hành 450.000 đồng. 

4. Toán Xác Suất Thống Kê Y Học
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 3/11. 7/11, 9/11, 11/11, 14/11, 16/11, 18/11, 21/11/2016

5. Pháp Luật
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 8/11, 10/11, 15/11, 17/11, 22/11, 23/11.

6. Vi Sinh – Ký Sinh Trùng
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 25/11, 28/11, 29/11, 30/11, 1/12, 5/12, 6/12/, 8/12, 9/12, 12/12/2016

7. Ngoại Ngữ 1
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 14/12, 16/12, 20/12, 21/12, 23/12, 26/12, 27/12, 28/12/2016, 3/1, 4/1, 5/1/2017

8. Dược Lý 1
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 15/12, 19/12, 22/12, 29/12,  6/1, 9/1, 10/1,11/1, 12/1, 13/1/2017

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ 19/01/2017 – 10/02/2017

9. Hóa Học I
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 13/02, 14/02, 15/02 (Chiều), 20/02, 21/02, 22/02/2017

10. Giáo Dục Thể Chất
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 163/02, 17/02, 23/02, 24/02, 27/02, 28/02/2017

11. Giáo dục quốc phòng và an ninh 1
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 01/03, 02/03, 03/03, 13/03, 14/03, 15/03/2017

LỊCH THI HỌC KỲ I 

STT MÔN THI NGÀY THI GIỜ THI
1 Giải Phẫu Sinh lý 09/03/2017 13h30 – 14h30
2 Tin Học 09/03/2017 14h45 – 15h45
3 Chính Trị 1 09/03/2017 16h00 – 17h00
4 Toán Xác suất thống kê 10/03/2017 08h00- 09h00
5 Pháp Luật 10/03/2017 9h15 – 10h15
6 VS- KST 10/03/2017 10h30 – 11h30
7 Dược Lý 1 10/03/2017 13h30 – 14h30
8 Ngoại Ngữ 1 10/03/2017 14h45 – 15h45

Lưu Ý:

– Sinh viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Sinh viên đi thi phải mang theo thẻ Sinh viên.

– Sinh viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ Sinh viên thì không được dự thi.

– Sinh viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

12. Tiếng Anh chuyên ngành Y – Dược
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 16/03, 17/03, 20/03, 21/03, 22/03, 23/03, 24/03, 29/03/2017

13. Y Đức
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày  27/03, 28/03,  30/03 ( Nghỉ ), 31/03, 05/04. 07/04, 11/04/2017

14. Hóa Sinh
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày  03/04, 04/04, 10/04, 12/04, 13/04, 17/04/2017.

15. Vật Lý Đại Cương
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày  14/04, 18/04, 19/04, 21/04, 25/04, 26/04, 03/05, 05/05//2017.

16. Sinh học và Di truyền
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày  20/04, 24/04, 27/04, 28/04, 04/05, 08/05/2017.

17. Giáo dục quốc phòng và an ninh 2
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày  09/05, 10/05, 11/05 (Nghỉ), 15/05, 16/05 ( Nghỉ), 17/05, 18/05, 19/05, 22/05/2017.

18. Chính Trị 2: Tiểu Luận

Thời gian nộp bài: 15h00 Ngày 02/06/2017

19. Ngoại Ngữ 2
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày  05/06, 06/06, 08/06, 09/06, 12/06, 13/06, 14/06, 15/06/2017

Thời gian nghỉ hè từ ngày 19/06/2017 đến ngày 16/07/2017

20. Điều Dưỡng Cơ Sở 1
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 18/07, 20/07, 21/07, 25/07, 27/07, 02/08, 04/08, 08/08, 09/08, 14/08/2017

21. Dinh dưỡng – Tiết chế
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

Ngày 19/07, 24/07, 26/07, 28/07, 01/08, 03/03, 07/08, 10/08, 11/08, 15/08

LỊCH THI HỌC KỲ

STT Môn Giờ Thi Ngày Thi
1 Hóa Học I 08h00 – 09h00 28/08
2 Giáo Dục Thể Chất 1 09h15 – 10h15
3 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10h30 – 11h30
4 Tiếng Anh chuyên ngành Y – Dược 08h00 – 09h00 29/08
5 Y Đức 09h15 – 10h15
6 Hóa Sinh 10h30 – 11h30
7 Vật Lý Đại Cương 08h00 – 09h00 30/08
8 Sinh học và Di truyền 09h15 – 10h15
9 Chính Trị 2 10h30 – 11h30

Môn học: Xác suất thống kê
– Sáng 03/05, 04/05, 07/05, 08/05, 9/05 ,10/5/2018

Môn học: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người
– Sáng 18/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05, 25/05/2018

Thực hành Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa
– Sáng 28/05, 29/05, 30/05, 31/05, 01/06, 04/06/2018.

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất