Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi CHIỀU: MĐD1005 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi CHIỀU: MĐD10055 (100%) 2 votes THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi CHIỀU: MĐD1005 Thời gian học: chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO Đúng 15h00 ngày 24/08, Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trường hướng...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi CHIỀU: MĐD1005


  Ngày viết : 10/08/2018 11:18          Lượt xem : 101


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi CHIỀU: MĐD1005
5 (100%) 2 votes

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi CHIỀU: MĐD1005

Thời gian học: chiều từ 13h30 đến 17h30.

THÔNG BÁO

Đúng 15h00 ngày 24/08, Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất