Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng học buổi sáng: CĐD1001 0.0 00 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD1001 Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú....

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng học buổi sáng: CĐD1001


  Ngày viết : 25/07/2018 15:01          Lượt xem : 1566


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD1001

Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Lộc

SÁNG : 6 BUỔI LT : 30/07, 01/08, 03/08, 07/08, 09/08, 13/08.

2. Môn học: Y ĐỨC – Phòng 602

 • Giảng viên: DS Phan Hửu Phúc

SÁNG : 6 BUỔI LT : 14/08, 16/08, 21/08, 23/08, 27/08, 29/08

3. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng 602

 • Giảng viên: Bác sĩ Chu Hòa Sơn

SÁNG : 12 BUỔI LT : 31/7, 2/8, 6/8, 8/8, 10/8, 15/8, 17/8, 20/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8

Sáng 5 BUỔI Thực hành :  1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 7/11.

4. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 602

 • Giảng viên: Trần Thị Minh Tuyến

Sáng: 6 BUỔI : 20/9, 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9.

5. Môn học: VI SINH – KST – Phòng 602

 • Giảng viên: Lê Thị Huệ

Sáng: 28/8, 30/8, 31/8, 4/9, 5/9, 6/9.

6. Môn học: TIN HỌC – Phòng 602

 • Giảng viên: Trịnh Văn Cư

SÁNG: 9 BUỔI : 7/9, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 14/9, 17/9, 18/9, 19/9.

7. Môn học: DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nga

SÁNG 6 BUỔI : 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 8/10.

8. Môn học: HÓA HỌC 1 – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thúy

SÁNG 9 BUỔI LT: 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 23/10, 24/10.

SÁNG TH 03 BUỔI: 25/10, 14/11, 15/11

.9. Môn học: CHÍNH TRỊ 1 – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

SÁNG 7 BUỔI :  18/10, 19/10, 22/10,  8/11, 9/11,12/11, 13/11

10. Môn học: PHÁP LUẬT – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Thúy

SÁNG 6 BUỔI : 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 20/11, 21/11.

11. Môn học: HÓA SINH – Phòng 602

 • Giảng viên: CÔ TUYẾN

SÁNG LT 9 BUỔI :  22/11, 23/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 3/12, 4/12, 08/12 KTRA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 – K10 

HỌC KỲ 3 BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2019

LỊCH HỌC HỌC KỲ 3 NĂM 2019 – 2020

1. Môn học: ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2 – Phòng 603

 • Giảng viên: TRƯƠNG THỊ THANH NGA

SÁNG + CHIỀU : 10 BUỔI LT: SC 01/10, SC 02/10, SC 03/10, SC 04/10, SC 15/10

SÁNG + CHIỀU : 06 BUỔI TH: SC 16/10 , SC 17/10 , SC 18/10 

2. Môn học: TOÁN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y HỌC – Phòng 603

 • Giảng viên: VÕ THỊ LỢI

SÁNG : 09 BUỔI LT: 7/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/ ,14/7, 15/7, 16/7, 17/7KT

3. Môn học: SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG – VỆ SINH – Phòng 603

 • Giảng viên: NGUYỄN VĂN ĐẠT

SÁNG : 06 BUỔI LT: 07/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 14/10

4. Môn học: PHÁP LUẬT TỔ CHỨC Y TẾ – Phòng 603

 • Giảng viên: NGUYỄN LÊ HẢI DƯƠNG

SÁNG : 06 BUỔI LT: 27/6, 28/6, 6/7, 13/7, 20/7, 21/7

5. Môn học: SK – NCSKHVCN – Phòng 603

 • Giảng viên: HỒ HỮU HÒA

SÁNG : 06 BUỔI LT: 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 8/7

6. Môn học: Y HỌC CỔ TRUYỀN – Phòng 603

 • Giảng viên: NGUYỄN THANH HẬU

SÁNG + CHIỀU : 06 BUỔI LT: SC02/11, SC03/11, SC 16/11

SÁNG + CHIỀU : 04 BUỔI TH: SC17/11, SC23/11

7. Môn học: SINH LÝ BỆNH – MIỄN DỊCH – Phòng 603

 • Giảng viên: THẦY KHÁNH

SÁNG : 09 BUỔI LT:  08/09,…

8. Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

SÁNG: 15/9 – 27/9

 

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất