Pin It
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng học buổi sáng: MĐD1001 Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng học buổi sáng: MĐD10015 (100%) 1 vote THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi sáng: MĐD1001 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO Đúng 9h00 ngày 04/06/2018, Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng X9 để...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng học buổi sáng: MĐD1001


  Ngày viết : 18/05/2018 08:12          Lượt xem : 442


Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng học buổi sáng: MĐD1001
5 (100%) 1 vote

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi sáng: MĐD1001

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

THÔNG BÁO

Đúng 9h00 ngày 04/06/2018, Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng X9 để nghe nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn chính trị 1 – HT12

Sáng các ngày 07/06, 08/06, 11/06, 12/06, 13/06, 14/06/2018.

2. Giáo dục thể chất 1 – X9

Sáng các ngày 18/06, 19/06, 20/06, 21/06,22/06, 25/06/2018.

3. Sinh học di truyền – X9

Sáng: 26/06,28/06,02/07,03/07,04/07,05/07

4. Vi sinh- Ký sinh trùng – X9

Sáng: 27/06, 29/06,09/07,10/07,11/07,12/07

Lịch nghỉ hè các lớp cao đẳng chính quy khóa 10 ( MDS1001, MĐD1001, MXN1001) bắt đầu từ ngày 14/07/2018 đến hết ngày 12/08/2018.

Giáo dục thể chất 1 – Phòng HT2

Sáng: 13/08,14/08,15/08,16/08,17/08,20/08

Vi sinh, ký sinh – Phòng HT2

Sáng: 24/08,27/08,28/08,29/08,30/08,31/08

LƯU Ý: Theo quy định sinh viên đã học và kiểm tra môn sẽ không phải học lại môn đó nữa , những em sinh viên đã học môn học này sẽ nghỉ ở nhà ôn tập, hoặc có thể đi học để bổ sung kiến thức, tham gia kiểm tra cùng lớp , nhà trường sẽ lấy điểm cao hơn của sinh viên để tính điểm tổng kết.
Ngày 13/08/2018 buổi học đầu tiên sau hè , can bộ nhà trường sẽ lên giải đáp, hướng dẫn lịch học cho các em.

5/ Tin học – X2

Sáng: 04/09,05/09,06/09,07/09,10/09,11/09

6/ Dinh Dưỡng tiết chế – X2

Sáng: 17/09,18/09,19/09,20/09,21/09,24/09,25/09,26/09

7/ Sinh học và di truyền – X2

Sáng: 02/10,03/10,04/10,05/10,08/10,09/10

8/ Giải phẫu sinh lý – X2

Sáng: 10/10,11/10,12/10,15/10,16/10,17/10,18/10,19/10,22/10,23/10

9/ Thực hành giải phẫu sinh lý – X6

Sáng: 24/10,25/10,26/10,29/10,30/10


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất