Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông – TĐD0901-LT 0.0 00 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG – TĐD0901-LT Thông báo chung: Lớp TĐD0901-LT học vào buổi sáng – chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 – tầng 2 khu Giảng đường.   1. Môn học: Chính trị 2 – Phòng...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông – TĐD0901-LT


  Ngày viết : 15/05/2018 18:09          Lượt xem : 755


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG – TĐD0901-LT

Thông báo chung:

Lớp TĐD0901-LT học vào buổi sáng – chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 – tầng 2 khu Giảng đường.

 

1. Môn học: Chính trị 2 – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: Chiều:14/10, 15/10, 21/10, 22/10, 4/11 ( P.09), 5/11/2017.

2. Môn học: Hóa học – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc sĩ Lê Thanh Thảo

Thời gian: Sáng:14/10, 15/10, 21/10 ( P.12), 22/10, 28/10, 29/10,04/11,05/11.

3. Môn học: Tin học – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thế Bảy

Thời gian: Sáng:12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12/2017.

4. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: CN Tiêu Bảo Sang

Thời gian: Chiều: 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12/2017.

5. Môn học: Vật Lý Đại Cương – Lý Sinh – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc sĩ Thị Điều

Thời gian: Sáng- Chiều: 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, Sáng: 9/12/2017

6. Môn học: Chính trị 1 – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Tiến Sĩ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Chiều: 9/12, 16/12, 30/12/2017, 6/01, 13/01, 20/01, 27/01, sáng: 3/2/2018

7. Môn học: Sinh học đại cương và di truyền – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc Sĩ Lê Thanh Thảo

Thời gian: Sáng: 16/12, 23/12, 30/12, 6/01, 13/01, 20/01/2018

8. Môn học: Dược Lý – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Dược sĩ Lâm sàng Lê Đức Minh

Thời gian:Chiều: 23/12, 24/12, 31/12, 7/01, 21/01, Sáng: 27/01, Chiều: 28/01, Chiều: 03/02, sáng: 04/02/2018. 

9. Môn học: Giáo dục thể chất – Sân Bóng

 • Giảng viên: Thạc sĩ Thái Huy Quảng

Thời gian: Sáng: 24/12, 31/12, 7/01, 14/01, 21/1, 28/01/2018.

12. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý- Phòng 404 Khu giảng đường

 • Giảng viên: BSCKI Ngoại Khoa Nguyễn Hữu Văn

Thời gian: Sáng- Chiều: 03/03, Chiều: 04/03, Sáng- Chiều: 10/03, Chiều: 11/03, Sáng:17/03, 24/03/2018

13. Môn học: Xác Suất Thống Kê Y Dược- Phòng 404 Khu giảng đường

 • Giảng viên: ThS  Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: Sáng: 04/03, 11/03, Chiều: 24/03, Sáng- Chiều:25/03, Chiều:08/04/2018 (kiểm tra lúc 16h30)

14. Môn học:Pháp Luật- Phòng P501 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Tiến Sĩ- Trần Ngọc Hạnh, Thạc Sĩ – Cô Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Sáng- Chiều: 7/4, 14/4, 21/4/2018

15. Môn học: GDQP-AN – Phòng 501 Khu giảng đường B

Giảng Viên: Thạc Sĩ – Nguyễn Hoàng Minh

Thời gian: Sáng – Chiều: 8/4, 15/4/2018

16. Môn học: TH Dược Lý- Phòng P501 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: DS BSCKI- Nguyễn Hữu Đào

Thời gian: Sáng: 05/05,06/05,12/05/2018

17. Môn học: ĐDCSI- Phòng P501 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: ĐDCKI- Nguyễn Thị Thành Nữ 

Thời gian: Chiều: 05/05,06/05,12/05, sáng-chiều: 13/05, 19/05

18. Môn học: Hóa sinh – Phòng P503 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: PGS Tiến Sĩ- Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/05, 27/05, 03/06/2018

19. Môn học: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm – Phòng P503 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: CN- Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 26/05,02/06,09/06/2018

20. Môn học: TH ĐDCSI – Phòng Thực hành Y Khu A.

 • Giảng viên: Bác sĩ CK Nội – Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-Chiều: 10/06,16/06,17/06,23/06,24/06

21. Môn học: Dược lý- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ- Cô Trần Thị Diễm Hà

Thời gian: Chiều: 07/07, 08/07

(Bổ sung 2 buổi cuối)

22.Môn học: Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 

Giảng viên: Cô Lê Thị Hạnh – CN 

Thời Gian: Sáng-Chiều: 11/08;12/08;18/08

23.Môn học: Chăm sóc người bệnh nội khoa 

Giảng viên: Cô Trương Thị Thanh Nga – CN 

Thời gian: 19/08;25/08;26/08

24.Môn học: Dinh dưỡng tiết chế 

Giảng viên: Cô Tô Thị Hoan – CN

Thời gian: Sáng -Chiều: 01/09; 08/09

25.Môn học: Điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn

Giảng viên: Thầy Trần Quốc bảo- CN

Thời gian: Sáng-Chiều: 09/09; 15/09

26.Môn học: Y đức 

Giảng viên: Cô Tô Thị Hoan -CN

Thời gian: Sáng-Chiều: 16/09; 22/09;

27. Môn học: Ngoại Ngữ

Giảng viên: Th.s Cô Thị Điều- Th.s Thầy Bùi Đức Trí

Thời gian:Sáng-Chiều: 29/09, 30/09, 06/10/2018

28. Môn học: Chăm Sóc SKPN – BM Và GĐ

Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo- CN

Thời gian: Sáng-Chiều: 07/10, 13/10, 14/10/2018

29. Môn học: SK- NCSK Và Hành Vi Con Người

Giảng viên: CN- Thầy Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Sáng-Chiều: 27/10, 28/10/2018

30. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 2

Giảng viên: CN- Thầy Trần Quốc Bảo- Cô Nguyễn Thị Linh

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/10, 21/10,  29/12, 30/12/2018

31. Môn học: SK- NCSK Và Hành Vi Con Người

Giảng viên: CN- Thầy Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Sáng-Chiều: 27/10, 28/10/2018

32. Môn học: Phục Hồi Chức Năng

Giảng viên: Th.s Thầy Tạ Quốc Dũng

Thời gian: Sáng-Chiều: 03/11, 04/11/2018

33. Môn học: PL & TCQL Y Tế

Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 10/11, 17/11/2018

34. Môn học: CSNB Cấp Cứu 

Giảng viên: CN- Cô Nguyễn Thị Dung

Thời gian: Sáng-Chiều: 18/11, 24/11, 25/11/2018

35. Môn học: Quản Lí Điều Dưỡng

Giảng viên: CN- Cô Nguyễn Thị Linh

Thời gian: Sáng-Chiều: 08/12, 09/12/2018

36. Môn học: Chăm Sóc Người Bệnh Cao Tuổi

Giảng viên: CN- Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Sáng-Chiều: 22/12, 23/12/2018

30. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 2 ( Tiếp )

Giảng viên: CN- Thầy Trần Quốc Bảo- Cô Nguyễn Thị Linh

Thời gian: Sáng-Chiều:  29/12, 30/12/2018

31. Môn học: Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em

Giảng viên: CN- Nguyễn Văn Đạt

Thời gian: Sáng-Chiều: 05/01, 06/01, 12/01/2019

32. Môn học: TH Giải Phẫu Sinh Lí

Giảng viên: BS- Dương Trường Giang, CN Trần Quốc Bảo

Thời gian: Sáng-Chiều: 19/01, 20/01, 26/01/2019

33. Môn học: CSSK Cộng Đồng

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 16/02, 17/02/2019

34. Môn học: TH Nghiên Cứu Khoa Học

Giảng viên: Ths Nguyễn Thị Hạnh

Thời gian: Sáng-Chiều: 03/03, 10/03/2019

35. Môn học: Sức Khỏe Môi Trường

Giảng viên: CN Nguyễn Văn Đạt

Thời gian: Sáng-Chiều: 09/03, 17/03/2019

36. Môn học: Y Học Cổ Truyền 

Giảng viên: BS Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: Sáng-Chiều: 23/03, 24/03/2019

Môn học: Chính Trị

Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Phương Thảo

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/04/2019

Môn học: CSNL Bệnh Ngoại Khoa

Giảng viên: BS Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-Chiều: 21/04/2019

Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng-Chiều: 27/04/2019

Môn học: CSSK Trẻ Em

Giảng viên: BS Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-Chiều: 28/04/2019

Môn học: CSNL Bệnh Nội Khoa

Giảng viên: BS Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-Chiều: 04/05/2019

Môn học: CSSK Phụ Nữ – Bà Mẹ Và GĐ

Giảng viên: BS Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-Chiều: 05/05/2019

Môn học: CSNB Truyền Nhiễm

Giảng viên: BS Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-Chiều: 11/05/2019

Môn học: Quy Trình ĐD – TH Điều Dưỡng

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng-Chiều: 12/05/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất