Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông – TĐD1001-LT Bình chọn bài viết Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông – TĐD1001-LT TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG – TĐD1001-LT Thông báo chung: Lớp TĐD0901-LT học vào buổi sáng – chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông – TĐD1001-LT


  Ngày viết : 15/05/2018 18:44          Lượt xem : 993


Bình chọn bài viết

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông – TĐD1001-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG – TĐD1001-LT

Thông báo chung:

Lớp TĐD0901-LT học vào buổi sáng – chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 – tầng 2 khu Giảng đường.

 

 

1. Môn học: Dược Lý – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Dược sĩ Lâm sàng Lê Đức Minh

Thời gian:Chiều: 23/12, 24/12, 31/12, 7/01, 21/01, Sáng: 27/01, Chiều: 28/01, Chiều: 03/02, sáng: 04/02/2018. 

2. Môn học: Giáo dục thể chất – Sân Bóng

 • Giảng viên: Thạc sĩ Thái Huy Quảng

Thời gian: Sáng: 24/12, 31/12, 7/01, 14/01, 21/1, 28/01/2018.

3. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý- Phòng 404 Khu giảng đường

 • Giảng viên: BSCKI Ngoại Khoa Nguyễn Hữu Văn

Thời gian: Sáng- Chiều: 03/03, Chiều: 04/03, Sáng- Chiều: 10/03, Chiều: 11/03, Sáng:17/03, 24/03/2018

4. Môn học: Xác Suất Thống Kê Y Dược- Phòng 404 Khu giảng đường

 • Giảng viên: ThS  Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: Sáng: 04/03, 11/03, Chiều: 24/03, Sáng- Chiều:25/03, Chiều:08/04/2018 (Kiểm tra lúc 16h30)

5.Môn học: Chính Trị 2- Phòng P401 Khu giảng đường B  (Lần 2: Dành cho những bạn chưa học, bạn nào học lần 1 rồi thì không phải đi học )

Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: Sáng – Chiều: 31/03, 1/4/2018

6. Môn học:Pháp Luật- Phòng P501 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Tiến Sĩ- Trần Ngọc Hạnh, Thạc Sĩ – Cô Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Sáng- Chiều: 7/4, 14/4, 21/4/2018

7. Môn học: GDQP-AN – Phòng 501 Khu giảng đường B

Giảng Viên: Thạc Sĩ – Nguyễn Hoàng Minh

Thời gian: Sáng-chiều: 8/4, 15/4/2018

8. Môn học: Toán xác suất thống kê y học- Phòng P401 Khu giảng đường B.

  (DÀNH CHO NHỮNG BẠN CHƯA HỌC)

 • Giảng viên: Thạc sĩ- Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: Sáng: 05/05,06/05,12/05,13/05,19/05,20/05/2018

9. Môn học: Vật Lý Đại Cương-Lý Sinh – Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ- Thị Điều

Thời gian: Chiều: 05/05,06/05,12/05,13/05,19/05,20/05, sáng-chiều: 26/05, Sáng: 27/05/2018

10. Môn học: Vi sinh Ký sinh trùng- Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: CN Xét Nghiệm – Trần Băng Nhi

Thời gian: Sáng-chiều: 02/06, Sáng: 09/06,10/06,16/06,17/06/2018

11. Môn học: Chính trị 1- Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ- Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Sáng-chiều: 03/06, Chiều: 09/06,10/06,16/06,17/06/2018

12. Môn học: Tin Học- Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ- Trần Thế Bảy

Thời gian: Sáng-chiều: 23/06,24/06,30/06

13. Môn học: Giải phẫu sinh lý– Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Bác sĩ- Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-chiều: 01/07,07/07,08/07,14/07,15/07

 Sáng-chiều: 21/07,22/07 Thực hành GPSL tại phòng TH Y Khu A

14.Môn học: Dinh dưỡng tiết chế 

Giảng viên: Cô Tô Thị Hoan – CN

Thời gian: Sáng -Chiều: 01/09; 08/09

15.Môn học: Điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn

Giảng viên: Thầy Trần Quốc bảo- CN

Thời gian: Sáng-Chiều: 09/09; 15/09

16.Môn học: Điều dưỡng cơ sở I

Giảng viên: Cô Lê Thị Hạnh – CN

Thời gian:Sáng-Chiều: 16/09; 22/09; 23/09

17. Môn học: Ngoại Ngữ

Giảng viên: Th.s Cô Thị Điều- Th.s Thầy Bùi Đức Trí

Thời gian:Sáng-Chiều: 29/09, 30/09, 06/10/2018

18. Môn học: Chăm Sóc SKPN – BM Và GĐ

Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo- CN

Thời gian: Sáng-Chiều: 07/10, 13/10, 14/10/2018

19. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 2

Giảng viên: CN- Thầy Trần Quốc Bảo- Cô Nguyễn Thị Linh

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/10, 21/10,  29/12, 30/12/2018

20. Môn học: SK- NCSK Và Hành Vi Con Người

Giảng viên: CN- Thầy Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Sáng-Chiều: 27/10, 28/10/2018

21. Môn học: Phục Hồi Chức Năng

Giảng viên: Th.s Thầy Tạ Quốc Dũng

Thời gian: Sáng-Chiều: 03/11, 04/11/2018

22. Môn học: PL & TCQL Y Tế

Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 10/11, 17/11/2018

23. Môn học: CSNB Cấp Cứu 

Giảng viên: CN- Cô Nguyễn Thị Dung

Thời gian: Sáng-Chiều: 18/11, 24/11, 25/11/2018

24. Môn học: Quản Lí Điều Dưỡng

Giảng viên: CN- Cô Nguyễn Thị Linh

Thời gian: Sáng-Chiều: 08/12, 09/12/2018

25. Môn học: Dược Lý 

Giảng viên: DS- Cô Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Sáng-Chiều: 15/12, 16/12/2018

26. Môn học: CSSK Trẻ Em

Giảng viên: BS Trần Anh Tú- CN Nguyễn Văn Đạt

Thời gian: Sáng-Chiều: 05/01, 06/01, 12/01/2019

27. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 2 ( Tiếp )

Giảng viên: CN- Thầy Trần Quốc Bảo- Cô Nguyễn Thị Linh

Thời gian: Sáng-Chiều: 29/12, 30/12/2018

28. Môn học: Hóa Sinh

Giảng viên: CN Phạm Vũ Nhật Uyên

Thời gian: Sáng-Chiều: 19/01, 20/01, 26/01/2019

29. Môn học: CSSK Cộng Đồng

Giảng viên:CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 16/02, 17/02/2019

30. Môn học: Dinh Dưỡng Tiết Chế ( Lịch bổ sung )

Giảng viên:CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng-Chiều: 23/02, 24/02/2019

31. Môn học: TH Nghiên Cứu Khoa Học

Giảng viên: Ths Nguyễn Thị Hạnh

Thời gian: Sáng-Chiều: 03/03, 10/03/2019

32. Môn học: Sức Khỏe Môi Trường

Giảng viên: CN Nguyễn Văn Đạt

Thời gian: Sáng-Chiều: 17/03, 24/03/2019

33. Môn học: TH Điều Dưỡng Cơ Sở

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Sáng-Chiều: 06/07, 27/04, 28/04/2019

34. Môn học: Hóa Sinh ( Lịch Học Bổ Sung )

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019

35. Môn học: Dịch Tễ Và Bệnh Truyền Nhiễm 

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/04, 21/04/2019

36. Môn học: CSNL Bệnh Ngoại Khoa

Giảng viên: TH Lê Thị Hạnh

Thời gian: Sáng-Chiều: 04/05, 05/05/2019

37. Môn học: Hóa học 

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Sáng-Chiều: 11/05, 12/05, Sáng 18/05/2019

38. Môn học: Truyền Thông GDSK

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Chiều 18/05, Sáng – Chiều 19/05/2019

39. Môn học: CSNL Bệnh Nội Khoa

Giảng viên: CN Trương Thị Thanh Nga

Thời gian: Sáng – Chiều 25/05, 26/05/2019

40. Môn học: CS Người Bệnh Cao Tuổi

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Sáng – Chiều 01/06, 02/06/2019

 

 

Chú ý: Phòng học sẽ được thông báo bên ngoài bảng tin phòng đào tạo 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất