Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0906 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0906Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MĐD0906 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Điều Dưỡng Cơ Sở...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0906


  Ngày viết : 17/05/2018 08:13          Lượt xem : 81


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0906
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MĐD0906

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Điều Dưỡng Cơ Sở II – HT11 (Thời gian học 11 buổi)

Buổi sáng các ngày: 25/06, 26/07,27/06,28/07,29/06,02/07,03/07,04/07,05/07,06/07,09/07/2018

2. TH Điều Dưỡng Cơ Sở II – X6 (Thời gian học 6 buổi)

Buổi sáng các ngày: 10/07,11/07,13/07,17/07,19/07,23/07/2018

3. Chính Trị 2 – HT11 (Thời gian học 6 buổi)
Buổi sáng các ngày: 12/07,16/07,18/07,20/07,22/07,24/07/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất