Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng – TĐD0903 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng – TĐD0903Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG TĐD0903 Thông báo tập trung: Ngày 04/08/2017: Đúng 10h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng – TĐD0903


  Ngày viết : 15/05/2018 18:05          Lượt xem : 252


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng – TĐD0903
Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG TĐD0903

Thông báo tập trung:

Ngày 04/08/2017: Đúng 10h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

 

1. Môn học: Hóa học 1 – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Dược Sĩ Đại học Đỗ Ngọc Hân.

Thời gian: từ 13h30 – 17h30 ngày 07/08, 09/08, 11/08, 14/08, 16/08, 18/08, 21/08, 23/08, 25/08, 28/08, 30/08, 01/09/2017.

2.Môn học: Y Đức – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan.

Thời gian: từ 13h30 – 17h30 ngày 08/08, 10/08, 15/08, 17/08, 22/08, 24/08/2017.

3.Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Cử nhân Trần Băng Nhi.

Thời gian: từ 13h30 – 17h30 ngày 29/8, 31/8, 6/9, 8/9, 11/9, 13/9/2017.

4.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Lê Trọng Phương – Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu.

Thời gian: từ 13h30 – 17h30 ngày 7/9, 14/9, 16/9, 18/9, 20/9, 23/9, 27/9, 29/9, 2/10, 3/10, 6/10, 9/10, 11/10, 13/10/2017.

5.Môn học: Chính trị 1 – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc sĩ Phạm Thị Phương Thảo.

Thời gian: từ 13h30 – 17h30 ngày 19/9, 21/9, 26/9, 28/9, 18/10,28/10, 4/11, 8/11, 22/11/2017.

6.Môn học: Tin học – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính Trần Thế Bảy.

Thời gian: từ 13h30 – 17h30 ngày 16/10, 19/10, 23/10, 25/10, 27/10, 30/10, 1/11, 3/11, 6/11/2017.

7.Môn học: Dinh dưỡng tiết chế – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan.

Thời gian: từ 13h30 – 17h30 ngày 4/10, 7/10,(p09) 17/10, 31/10, 2/11, 10/11/2017.

8.Môn học: Giáo dục thể chất – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Cử nhân TGTT Nguyễn Thanh Sơn.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 7/11, 9/11, 13/11, 15/11, 17/11, 24/11/2017.

9.Môn học: Pháp luật – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: từ 13h30 – 17h30 ngày 14/11, 16/11, 21/11, 23/11, 28/11, 30/11/2017.

10.Môn học: Sinh học di truyền – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Phó giáo sư, Tiễn sĩ Nguyễn Tiến Thắng.

Thời gian: từ 13h30 – 17h30 ngày 05/12, 08/12, 12/12, 15/12, 19/12, 22/12/2017.

11.Môn học: Thực hành GPSL – Phòng P05 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: BS Nguyễn Thanh Hậu – Nguyễn Xuân Thưởng

Thời gian: Chia làm 2 ca

Lịch học ca 1:Tối: 11/12, 13/12, 14/12, 15/12/2017 ( Thời gian 17h00- 19h00 ). 

Lịch học ca 2:Tối: 16/12, 18/12, 27/12/2017 ( Thời gian 1700- 19h00) , Chiều 24/12.

12.Môn học: Thực hành Hóa học  – Phòng P26 Khu thực hành.

 • Giảng viên: DS LS Nguyễn Đức Minh – CN SP Hóa học Trần Bích Thủy

Thời gian: Chia làm 2 ca

Lịch học ca 1:Tối: 16/12, 18/12, 02/01, 03/01/2018.( Thời gian 1700- 19h00) .

Lịch học ca 2:Tối: 11/12, 13/12, 14/12, 17/12/2017 ( Thời gian 17h00- 19h00 ).

13.Môn học: Dược Lý  – Phòng P12 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: BS YHCT Phan Thị Thanh

Thời gian: Chiều: 22/01, 24/01, 26/01, 29/01, 31/01, 02/02, 05/02, 07/02, 26/02, 28/02/2018

14.Môn học: ĐDCS I  – Phòng P501 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: CN Điều Dưỡng Phạm Văn Thắng- Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều : 23/01, 25/01, 30/01, 01/02, 06/02, 27/02, 01/03, 08/03, 09/03, 15/03, 16/03,  20/03/2018

15.Môn học: Hóa Sinh – Phòng P12 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Phó GSTS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Chiều: 05/03, 06/03, 07/03, 12/03, 13/03, 14/03/2018

16.Môn học: Chính Trị 2 – Phòng P501 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: Tiến Sỹ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Chiều:23/03,28/03,30/03,05/04,10/04,12/04/2018

17.Môn học: Vật Lý Đại Cương – Phòng P501 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: THS Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: Chiều :21/03,27/03,29/03,04/04,06/04,09/04,11/04,13/04,16/04,18/04,20/04,23/04,24/04/2018

18.Môn học: TH Dược Lý – Phòng P501 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: DS-BSCKI – Thầy Nguyễn Hữu Đào

Thời gian: Chiều:17/04,19/04,26/04,27/04/2018

Chú ý:  đi học theo đúng thời gian nhà trường gửi qua tin nhắn điện thoại

Ca1: 13h30-15h30

Ca2: 15h30-17h30

19.Môn học: TH ĐDCSI – Phòng P501 Khu giảng đường B, Phòng TH Y (Khu A)

 • Giảng viên: Thầy Bùi Văn Hiền- BSCKI

Thời gian: 15h30-17h30

Chiều: 04/05,07/05

Chiều: 08/05,09/05 (Phòng TH Khu A)
Chiều :10/05,16/05,17/05,18/05,21/05,22/05 (Phòng TH Y Khu A)

Chú ý: đi học theo đúng thời gian 

20. Môn học: Ôn Tập VLĐC-LS– Phòng 503 khu B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ  – Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: 15h30-17h30

Chiều: 26/05,27/05/2018

21.Môn học: Tiếng Anh 1- Phòng P501 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: Thạc sĩ – Cô Phan Thị Kim Yến

Thời gian: Chiều: 24/05,29/05,30/05,31/05,01/06,04/06/2018

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TỪ 05/06-15/06

MÔN HỌCTHỜI GIANGIÁO VIÊNNGÀNHPHÒNG
Pháp luật (1)
Sáng: 05/06Thầy Trần Ngọc HạnhDược, Điều dưỡng, Xét nghiệmP.501 KHU B
VLĐC (4)Sáng-chiều: 06/06,07/06Thầy Nguyễn Văn TùngDược, Điều dưỡng, Xét nghiệmP.501 KHU B
Hóa sinh (2)Sáng-chiều: 08/06Cô Đỗ Thị Thanh ThưDược, Điều dưỡng, Xét nghiệmP.501 KHU B
Hóa học IISáng-chiều: 09/06,11/06Cô Trần Thị Bích ThủyDượcP.501 KHU B
TH Hóa học II (4)Ca1: Sáng 13/06Cô Trần Thị Bích ThủyDược PHÒNG THỰC HÀNH HÓA KHU A
Ca2: Chiều 13/06Cô Phạm Vũ Nhật Uyên
(danh sách ca1,ca2 nhà trường sẽ thông báo vào ngày 04/06)
Thực vật dược (1)Sáng-chiều: 10/06,12/06Cô Trần Minh Hồng LĩnhDượcP.501 KHU B
TH Thực vật dược (4)Ca1: Sáng 14/06Cô Trần Minh Hồng LĩnhDượcPHÒNG THỰC HÀNH DƯỢC LIỆU-THỰC VẬT DƯỢC
Ca2: Chiều 14/06
(danh sách ca1,ca2 nhà trường sẽ thông báo vào ngày 04/06)
Dược Lý (1)Sáng-chiều: 09/06,10/06Thầy Nguyễn Hữu NgọcĐiều dưỡng, Xét nghiệm P.401 KHU B
Cô Trần Thị Kim Anh
TH Dược lý (2)Sáng-chiều: 11/06Thầy Nguyễn Hữu NgọcĐiều dưỡng, Xét nghiệmP.401 KHU B
Cô Trần Thị Kim Anh
DDCSI (4)Sáng-chiều: 12/06,13/06Cô Tô Thị HoanĐiều dưỡngP.401 KHU B
TH DDCSI (2)Sáng-chiều: 14/06Cô Tô Thị HoanĐiều dưỡngPHÒNG THỰC HÀNH Y KHU A
DDCB-CCBĐ (4)Sáng-chiều: 12/06,13/06Thầy Bùi Văn ĐỉnhXét nghiệmPHÒNG 404 KHU B
TH DDCB-CCBĐ (2)Sáng-chiều: 15/06Thầy Bùi Văn ĐỉnhXét nghiệmPHÒNG THỰC HÀNH Y KHU A

21.Môn học: Lý Luận Y Học Cổ Truyền- Phòng P501 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: BS YHCT- Cô Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: Chiều:25/06,26/06,28/06,29/06,02/07,04/07,06/07,09/07,11/07

22.Môn học: Điều dưỡng cơ sở II- Phòng P501 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: CN Điều dưỡng – Cô Trương Thị Thanh Nga

Thời gian: Chiều: 27/06,03/07,05/07,10/07,12/07,13/07,16/07,17/07,19/07,20/07,23/07


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất