Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng TĐD1001 – Khoá 10 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng TĐD1001 – Khoá 104.6 (91.11%) 9 votes 1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Sáng: 31/07; 02/8; 06/8; 08/8; 14/8; 16/8; 20/8; 21/8; 27/8; 06/09; 07/09/2018 2.Môn học: Sinh học di truyền...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng TĐD1001 – Khoá 10


  Ngày viết : 27/07/2018 09:50          Lượt xem : 3301


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng TĐD1001 – Khoá 10
4.6 (91.11%) 9 votes

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501 Khu giảng đường 

Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS)

Thời Gian: Sáng: 31/07; 02/8; 06/8; 08/8; 14/8; 16/8; 20/8; 21/8; 27/8; 06/09; 07/09/2018

2.Môn học: Sinh học di truyền – P.501 Khu Giảng đường

Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN

Thời gian: Sáng: 30/7; 01/8; 03/8; 09/8; 13/8; 24/8/2018

3.Môn học: Dinh dưỡng tiết chế – P.501 Khu Giảng đường

Giảng viên: Cô Lê Thị Hạnh – CN

Thời gian: Sáng: 17/08;22/08;29/08;30/08;31/08;04/09/2018

4. Môn học: Hóa Học 1

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ-Cô Ngân

Thời gian: Sáng: 07/08, 10/08, 15/08, 23/08, 28/08, 08/10, 10/10, 17/10, 18/10, 22/10/2018

5. Môn học: Chính trị 1

Giảng viên: Cử nhân Lê Bảo Tâm

Thời gian: 1 Sáng: 11/09, 13/09, 17/09, 20/09, 21/09, 28/09/2018

6. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng

Giảng viên: Thạc sĩ Mai Bích Chi

Thời gian: Sáng: 12/9, 14/9, 18/9, 19/9, 24/9, 26/9/2018

7. Môn học: Y Đức

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng: 25/09, 27/09, 02/10, 03/10, 04/10, 05/10.9/10/2018

8. Môn học: Thực Hành Dinh Dưỡng Tiết Chế

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng:  12/10, 26/10/2018

9. Môn học: Thực Hành Giải  Phẫu Sinh Lí

Giảng viên: BS- Dương Trường Giang

Thời gian: Sáng:  11/10, 15/10, 16/10, 19/10, 23/10, 25/10/2018

10. Môn học: Tin học

Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thế Bảy

Thời gian: Sáng: 24/10, 29/10, 05/11, 06/11, 7/11, 8/11/2018

11. Môn học: Giáo Dục Thể Chất

Giảng viên: CN Mễ Văn Hùng

Thời gian: Sáng: 31/10, 01/11, 02/11, 13/11, 14/11, 16/11/2018

12. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 1

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa- Trần Quốc Bảo

Thời gian: Sáng: 21/11, 22/11, 23/11, 29/11, 30/11, 7/12, 11/12, 13/12…/2018

13. Môn học: TH Hóa Học 1

Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Kim Ngân

Thời gian:  Ca 1 ( 07h45′- 09h00)  + Ca  2 ( 09h15- 11h00 ) Sáng: 21/12, 25/12, 27/12, 28/12/2018

Thời gian:  Ca 3 ( 07h45′- 09h00)  + Ca  4 ( 09h15- 11h00 ) Sáng:  26/12, 02/01, 03/01, 04/01/2019

14. Môn học: Dược Lí

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Sáng: 10/12, 12/12, 14/12, 18/12, 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01/2019

15. Môn học: Dịch Tễ Và Bệnh Truyền Nhiễm

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng: 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 04/06/2019

16. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 1 ( tiếp )

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng: 12/02, 15/02, 18/02/2019

17. Môn học: Vật Lí Đại Cương

Giảng viên: Th.s Thị Điều 

Thời gian: Sáng 20/02, 21/02, 22/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03/2019

18. Môn học: Chính Trị 2

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Sáng 15/03, 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03/2019

14. Môn học: Dược Lí ( tiếp )

Giảng viên: DS Trần Thị Kim Anh

Thời gian: Sáng 25/03, 26/03, 27/03, 08/04, 09/04, 12/04, 15/04, 16/04, 17/04, 26/04/2019

19. Môn học: TH Điều Dưỡng Cơ Sở 1

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30′- 09h30)  + Ca  2 ( 09h30- 11h30 ) Sáng 01/04, 03/04, 05/04, 11/04, 22/04, 24/04, 02/05, 10/05/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 07h30′- 09h30)  + Ca  4 ( 09h30- 11h30 ) Sáng 02/04, 04/04, 10/04, 18/04, 23/04, 04/05, 06/05, 11/05/2019

20. Môn học: TH Dược Lí

Giảng viên: DS Trần Thị Kim Anh

Thời gian:  Sáng 03/05, 07/05, 08/05, 09/05/2019

21. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Sáng 13/05, 14/05, 15/05, 16/05, 17/05, 27/05/2019

22. Môn học: Hóa Sinh 

Giảng viên: PGS- TS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Sáng 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05/2019

23. Môn học: TH Hóa Sinh

Giảng viên:CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30′- 09h30)  + Ca  2 ( 09h30- 11h30 ) Sáng 25/05, 28/05, 30/05/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 07h30′- 09h30)  + Ca  4 ( 09h30- 11h30 ) Sáng 26/05, 29/05, 31/05/2019

24. Môn học: Pháp Luật 

Giảng viên: Th.s Phạm  Thị Phương Thảo

Thời gian: Chiều 14/05, 15/05, 22/05, ( P.401 ) 28/05, 29/05, Sáng 03/06/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất