Pin It
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901 + 0902 THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901 + 09025 (100%) 1 vote THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901 + 0902 Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901 + 0902


  Ngày viết : 21/05/2018 10:20          Lượt xem : 102


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901 + 0902
5 (100%) 1 vote

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901 + 0902

Thông báo tập trung:

Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1.Môn học: Y Đức

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 21/07 , 28/07 ,04/08 , 11/08 , 18/08 , 25/08 , 01/09 , 08/09 /2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

2.Môn học: Giải phẫu sinh lí 

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 24/07, 26/07, 31/07, 02/08, 07/08, 09/08,14/08 ,16/08, 21/08, 23/08 , 28/08, 30/08/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

3.Môn học: Chính trị 1

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 25/07, 27/07, 01/08, 03/08, 08/08, 10/08 , 15/08, 17/08, 22/08/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

4.Môn học: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 24/08, 29/08, 31/08, 05/09, 07/09, 11/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

5.Môn học: DƯỢC LIỆU

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 06/09, 08/09, 13/09, 14/09, 18/09, 20/09, 21/09, 22/09, 25/09, 27/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

6.Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 12/09, 15/09, 19/09, 26/09, 28/09, 29/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

7.Môn học: VI SINH KÍ SINH TRÙNG

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 03/10, 10/10, 13/10, 16/10, 20/10, 26/10/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

8.Môn học: HÓA HỌC

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 05/10, 06/10, 09/10, 11/10, 17/10, 19/10, 25/10, 27/10, 31/10/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

9.Môn học: THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 09/11, 13/11, 17/11, 21/11, 23/11/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

10.Môn học: TIN HỌC

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 02/10, 04/10, 12/10, 18/10, 24/10, 30/10, 01/11, 03/11, 07/11/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

11.Môn học: THỰC HÀNH DƯỢC LIỆU

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 04/12, 05/12, 07/12/2017 tại Phòng P06 Khu thực hành.

12.Môn học: PHÁP LUẬT

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 08/11, 10/11,14/11, 16/11, 20/11, 22/11/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

13.Môn học:THỰC HÀNH HÓA HỌC

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 11/12, 12/12, 13/12/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

14.Môn học: Vật Lý – Lý sinh

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 22/01, 24/01, 26/01, 30/01, 01/02, 05/02, 07/02, 27/02, 01/03, 05/3, 07/03, 09/03, 13/03/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

15.Môn học: Thực vật dược (Lý thuyết)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 23/01, 25/01, 29/01, 31/01, 02/02, 06/02, 26/02, 28/02, 02/03, 06/03, 08/03, 12/03 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

16.Môn học: Thực vật dược (Thực hành)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 14/03, 16/03, 20/03, 22/03, 28/03, 30/03, 03/04/2018 tại Phòng P06 Khu thực hành.

17.Môn học: Hóa Hữu cơ Phân tích (Lý thuyết)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 15/03, 19/03, 21/03, 23/03, 27/03, 29/03, 02/04, 04/04, 06/04, 10/04/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

18.Môn học: Hóa Hữu cơ Phân tích (Thực hành)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 12/04, 16/04, 18/04, 20/04, 23/04, 26/04/2018 tại Phòng P06 Khu thực hành.

19.Môn học: Hóa Sinh (Lý thuyết)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 13/04, 19/04, 27/04, 03/05, 10/05, 17/05/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

20.Môn học: Chính Trị 2

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 05/04, 09/04, 11/04, 17/04, 24/04, 02/05/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Thi lại HKI vào ngày 14,15/05/2018 

Buổi Giờ thi Thứ 2
(14/05/2018)
Thứ 3
(15/05/2018)
Môn thi Số sinh viên Số phòng thi Môn thi Số sinh viên Số phòng thi
SÁNG 7h30 – 9h00 Vi sinh – Ký sinh trùng     Dinh dưỡng tiết chế    
Dược liệu 1    
9h30 – 11h00 Y đức     Hóa đại cương vô cơ    
CHIỀU 13h30 – 15h00 Sinh học di truyển     Giải phẫu sinh lý    
15h15 – 16h45       Tin học    
15h30 – 17h00 Chính trị 1          
17h00 – 18h30       Giáo dục thể chất    

Chú ý: Các em tới sớm hơn 30 phút trước giờ thi nhé!

21.Môn học: Hóa Sinh (thực hành)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 28/05, 30/05/2018 Phòng P06 Khu thực hành.

22.Môn học: Tiếng Anh

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 08/05, 9/05, 11/05, 16/05, 22/05, 23/05/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

 

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất