Pin It
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1002 THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 10025 (100%) 1 vote TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1002 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 đợt 2 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1002


  Ngày viết : 20/10/2018 18:08          Lượt xem : 132


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1002
5 (100%) 1 vote

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1002

Thông báo tập trung:

Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 đợt 2 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1.Môn học: Y Đức

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 17/08, 20/08, 21/08, 24/08, 10/09, 11/09, 14/09/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

2.Môn học: Giải phẫu sinh lý

Lý thuyết: Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 22/08, 23/08, 29/08, 30/08, 05/09, 06/09, 12/09, 13/09, 19/09/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Thực hành:Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 

3.Môn học: Sinh học di truyền 

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 27/08, 28/08, 31/08 , 07/09, 18/09, 20/09/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

4.Môn học: Chính trị 1

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

5.Môn học: Vi sinh ký sinh trùng

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 8/10/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

6.Môn học: Hóa học 1

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 12/11, 13/11, 14/11/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Thực hành Hóa Học : (chú ý)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 17/12, 18/12, 20/12, 21/12/2018 tại Phòng P06 Khu thực hành.

7.Môn học: TH Giải phẫu sinh lý

Thời gian học buổi sáng Ca 1: 13h30 đến 15h30; Ca 2: 15h30 đến 17h30 các ngày: 18/10, 19/10, 22/10, 23/10, 24/10/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

8.Môn học: Thực Vật Dược (chú ý)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 11/12, 12/12, 14/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Thực hành Thực Vật Dược: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 17/12, 18/12, 19/12 (sáng+chiều),  20/12, 21/12/2018 tại P 06 Khu thực hành.

9.Môn học: Tin học

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 25/10, 26/10, 29/10, 30/10; 1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 9/11/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

10.Môn học: Giải phẫu sinh lý (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 3/11, 4/11, 10/11/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

11.Môn học: Sinh học di truyền (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 25/11, 8/12, 9/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

12.Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 10/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Kế hoạch thi học kỳ I Cao đẳng Chính quy K10

Môn học: Hóa học 1 (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 28/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Vi sinh ký sinh trùng (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 26/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Giáo dục thể chất (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng K 1.2 Khu giảng đường.

Môn học: Y đức (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 17/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Chính trị 1 (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 26/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học:  Thực Vật Dược (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học, không đủ điều kiện kiểm tra)

Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 24/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Thực hành: Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 25/12/2018 tại Phòng thực hành Dược.

Môn học:  Giải phẫu sinh lý Lý thuyết + Thực Hành (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Sinh học Di truyền (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 28/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Tin học (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 31/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất