THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CĐD1002 0.0 00 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CĐD1002 Ngày 10/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng 608 nhà học lý thuyết của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CĐD1002


  Ngày viết : 07/08/2018 17:20          Lượt xem : 1739


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CĐD1002

Ngày 10/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng 608 nhà học lý thuyết của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.

1. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Minh

Chiều: 10 BUỔI : 13/08, 15/08, 16/08, 20/08, 21/08, 23/08.

2. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng 602

 • Giảng viên: Bác sĩ – Chu Hòa Sơn

Chiều: 10 BUỔI :  14/8, 17/8, 22/8, 28/8, 30/8, 14/9, 17/9, 18/9, 19/9, 26/09 (KT).

THỰC HÀNH 5 BUỔI: 1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 7/11.

3. Môn học: TIN HỌC – Phòng 602

 • Giảng viên: Trịnh Văn Cư

Chiều 9 BUỔI : 24/8, 27/8, 29/8, 31/8, 4/9, 5/9, 13/9, 24/9, 28/9.

4. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 602

 • Giảng viên: Trần Thị Minh Tuyến

Chiều: 6 BUỔI :  6/9, 7/9, 10/9, 11/9, 12/9, 27/9 (KT).

5. Môn học: VI SINH – KST – Phòng 602

 • Giảng viên: Lê Thị Huệ
 • Chiều: 6 BUỔI : 20/9, 21/9, 25/9, 16/11, 19/11, 29/11

6. Môn học: DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nga

CHIỀU 6 BUỔI :  1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 8/10.

7. Môn học: HÓA HỌC 1 – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thúy

CHIỀU 9 BUỔI LT :  9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 23/10, 24/10.

CHIỀU 03 BUỔI TH :  25/10, 14/11, 15/11.

8. Môn học: CHÍNH TRỊ 1 – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

CHIỀU 7 BUỔI :  18/10, 19/10, 22/10, 8/11,9/11, 12/11, 13/11

9. Môn học: PHÁP LUẬT – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Thúy

CHIỀU 6 BUỔI : 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 20/11, 21/11

10. Môn học: Y ĐỨC – Phòng 602

 • Giảng viên: THẦY PHÚC

CHIỀU 6 BUỔI : 22/11, 23/11, 26/11, 27/11, 28/11, 30/11

 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 – K10 

HỌC KỲ 3 BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2019

LỊCH HỌC HỌC KỲ 3 NĂM 2019 – 2020

1. Môn học: ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2 – Phòng 603

 • Giảng viên: TRƯƠNG THỊ THANH NGA

SÁNG+CHIỀU : 10 BUỔI LT: SC 01/10, SC 02/10, SC 03/10, SC 04/10, SC 15/10

SÁNG+CHIỀU : 06 BUỔI TH: SC 16/10 , SC 17/10 , SC 18/10 

2. Môn học: TOÁN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y HỌC – Phòng 603

 • Giảng viên: VÕ THỊ LỢI

SÁNG : 09 BUỔI LT: 7/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/ ,14/7, 15/7, 16/7, 17/7KT

3. Môn học: SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG – VỆ SINH – Phòng 603

 • Giảng viên: NGUYỄN VĂN ĐẠT

SÁNG : 06 BUỔI LT: 07/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 14/10

4. Môn học: PHÁP LUẬT TỔ CHỨC Y TẾ – Phòng 603

 • Giảng viên: NGUYỄN LÊ HẢI DƯƠNG

SÁNG : 06 BUỔI LT: 27/6, 28/6, 6/7, 13/7, 20/7, 21/7

5. Môn học: SK – NCSKHVCN – Phòng 603

 • Giảng viên: HỒ HỮU HÒA

SÁNG : 06 BUỔI LT: 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 8/7

6. Môn học: Y HỌC CỔ TRUYỀN – Phòng 603

 • Giảng viên: NGUYỄN THANH HẬU

SÁNG+CHIỀU : 06 BUỔI LT:SC02/11, SC03/11, SC 16/11

SÁNG+CHIỀU : 04 BUỔI TH: SC17/11, SC23/11

7. Môn học: SINH LÝ BỆNH – MIỄN DỊCH – Phòng 603

 • Giảng viên: THẦY KHÁNH

SÁNG : 09 BUỔI LT:  08/09, …

8. Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

SÁNG: 15/9 – 27/9

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất