Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901-VB2 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901-VB2Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0901-VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Dược liệu 1 – Phòng 608 Giảng viên: CN Nguyễn...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901-VB2


  Ngày viết : 19/05/2018 08:43          Lượt xem : 206


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901-VB2
Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0901-VB2

Thời gian học:

  • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
  • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

1. Môn học: Dược liệu 1 – Phòng 608

  • Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm

Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05
Chiều: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05

2. Môn học: Thực vật Dược – Phòng 608

  • Giảng viên: CN Phan Hửu Phúc

Sáng: 19/05, 26/05, 27/05, 02/06
Chiều: 19/05, 26/05, 27/05, 02/06

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất