Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901-VB2,CĐVB2 0.0 00 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0901 – VB2,CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Dược liệu 1  – Phòng 602 Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05 Chiều:...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901-VB2,CĐVB2


  Ngày viết : 19/05/2018 08:43          Lượt xem : 728


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0901 – VB2,CĐVB2

Thời gian học:

 • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

1. Môn học: Dược liệu 1  – Phòng 602

 • Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm

Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05
Chiều: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05

2. Môn học: Thực vật Dược – Phòng 602

 • Giảng viên: CN Phan Hửu Phúc

Sáng: 19/05, 26/05, 27/05, 02/06
Chiều: 19/05, 26/05, 27/05, 02/06.

3. Môn học: MARKETTING DƯỢC (8 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Bùi Thị Thùy Trang

Sáng:  08/09, 15/09, 22/09, 29/09
Chiều: 08/09, 15/09, 22/09, 29/09

4. Môn học: HÓA DƯỢC 1 (8 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Kim Anh

Sáng:  25/08, 26/08, 09/09,  16/09.
Chiều: 25/08, 26/08, 09/09,  16/09.

5. Môn học: PHÁP CHẾ DƯỢC (6 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm

Sáng: 23/09, 30/09, 06/10.
Chiều: 23/09, 30/09, 06/10.

6. Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược (6 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Huỳnh Tú Trâm

Sáng: 14/10, 20/10, 21/10.
Chiều: 14/10, 20/10, 21/10.

7. Môn học: PHÁP CHẾ DƯỢC (6 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm

Sáng:  23/09, 30/09, 06/10.
Chiều: 23/09, 30/09, 06/10.

8. Môn học: QUẢN LÝ TỒN TRỮ THUỐC (6 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Võ Công Đức

Sáng:  27/10, 28/10, 03/11.
Chiều:  27/10, 28/10, 03/11.

9. Môn học: Y ĐỨC  (6 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Trương Thị Thanh Nga

Sáng:  04/11, 17/11.
Chiều:  04/11, 17/11.

10. Môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH  (04 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Thầy Phan Trung

Sáng:  08/12, 16/12.
Chiều:  08/12, 16/12

11. Môn học: HÓA DƯỢC 2  (08 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Trương Thị Phương Thảo

Sáng:  S15/12,S29/12, S30/12, S20/01.

Chiều:  C15/12, C29/12, C30/12, C20/01.

12. Môn học: HÓA DƯỢC 2  (08 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Trương Thị Phương Thảo

Sáng:  S15/12,S29/12, S30/12, S20/01.

Chiều:  C15/12, C29/12, C30/12, C20/01.

13. Môn học: BÀO CHẾ  2  (06 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Lê Anh Đào

Sáng:  S12/01,S19/01, S20/01.

Chiều:  C12/01, C19/01, C20/01.

14. Môn học: DƯỢC LÂM SÀNG  (08 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Nguyễn Thị Hồng Loan

Sáng:  16/02, 17/02, 23/02, 24/02.

Chiều:  16/02, 17/02, 23/02, 24/02.

15. Môn học: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC  (04 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Nguyễn Thị Hồng Loan

Sáng:  02/03, 03/03

Chiều:  02/03, 03/03

16. Môn học: KIỂM NGHIỆM THUỐC  (04 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Thầy Phan Hửu Phúc

Sáng:  16/03, 17/03

Chiều:  16/03, 17/03

17. Môn học: KINH TẾ DƯỢC  ( 06 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Thầy 

Sáng:  23/03, 24/03, 30/03

Chiều:  23/03, 24/03, 30/03.


Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất