Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0903 – CDS0907 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0903 – CDS0907Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0903 – CDS0907 Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0903 – CDS0907


  Ngày viết : 16/05/2018 17:29          Lượt xem : 107


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0903 – CDS0907
Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0903 – CDS0907

Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Hoá Sinh – Phòng 605

  • Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Chiều: 02/03, 07/03, 14/03, 16/03, 21/03, 27/03, 28/03,30/03,06/04.

2. Môn học: Thự hành Hoá học 2 – Phòng 601

  • Giảng viên: Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thảo

Chiều: 18/05, 19/05, 22/05, 23/05

3. Môn học: Thực hành Hoá Sinh – Phòng 601

  • Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Chiều: 28/05, 31/05

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất