Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0905 – CDS0907 3.7 03 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0905 – CDS0907 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3 Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0905 – CDS0907


  Ngày viết : 16/05/2018 17:36          Lượt xem : 1352


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0905 – CDS0907

Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học:  CHÍNH TRỊ 2 – Phòng 601 TH

GIẢNG VIÊN :  Cô Nguyễn Thị Hà

CHIỀU 6 BUỔI:  03/7, 04/7, 24/7, 25/7, 26/7

2. Môn học: Bệnh Học – Phòng 601 TH

 • Giảng viên: BS Chu Hòa Sơn

Chiều 9 BUỔI: 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 14/9.

3. Môn học: Hóa Dược 1 – Phòng 601 TH

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Kim Anh

Chiều 9 BUỔI: 17/9, 21/9, 25/9, 27/9, 28/9, 29/9, 4/10, 5/10, 6/10.

Thực hành 6 BUỔI:  8/10, 9/10,10/10,11/10,12/10,13/10.

4. Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược – Phòng 601 TH

 • Giảng viên: TS Trần Thị Diễm Hà

Chiều 10 BUỔI:  18/9, 19/9, 20/9, 24/9, 26/9, 1/10,2/10,3/10,15/10,16/10.

Thực hành 4 BUỔI: 16/10, 17/10, 18/10, 19/10.

5. Môn học: BÀO CHẾ 1 – Phòng 601 TH

CHIỀU LT 09 BUỔI: 23/10, 24/10, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 21/11, 23/11 KTRA.

CHIỀU TH 04 BUỔI:

6. Môn học: XÁC SUẤT THỐNG KÊ – Phòng 601 TH CDS0905

GIẢNG VIÊN : CÔ LỢI

CHIỀU 09 BUỔI: 26/10, 27/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11, 02/11, 03/11, 10/11 KTRA.

7. Môn học:KIỂM NGHIỆM – Phòng 601 TH

GIẢNG VIÊN : THẦY PHÚC

CHIỀU 8 BUỔI:

12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 19/11, 20/11, 22/11

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 3 – K09 

LỊCH HỌC HỌC KỲ IV NĂM 2019 – 2020 

8. Môn học: DƯỢC LÝ 1 – Phòng 604 

 • Giảng viên:  Cô Trương Thị Phương Thảo

Chiều LÝ THUYẾT 10 BUỔI:   07/01, 08/01, 09/01, 10/01, 11/01, 14/01, 15/01, 16/01, 17/01, 18/01, 19/01.

Chiều THỰC HÀNH 06 BUỔI: 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01…

9. Môn học: TIẾNG ANH 2 – Phòng 604 

 • Giảng viên:  Thầy Phan Trung

Chiều LÝ THUYẾT 06 BUỔI:  14/02, 18/02, 20/02, 22/02, 26/02,…

10. Môn học: PHÁP CHẾ DƯỢC – Phòng 604 

 • Giảng viên:  Cô Nguyễn Hồng Diễm

Chiều LÝ THUYẾT 06 BUỔI:  19/02, 21/02, 25/02, 24/03, 30/03,…

12. Môn học: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC – Phòng 604 

 • Giảng viên:  Cô Hồng Loan

Chiều LÝ THUYẾT 06 BUỔI:  01/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 11/03 (KTRA)

12. Môn học: TH HÓA DƯỢC 2 – Phòng 604 

 • Giảng viên:  …

CHIỀU THỰC HÀNH 04 BUỔI:  07/05, 09/05, 10/05, 14/05

13. Môn học: TH BÀO CHẾ – Phòng 604 

 • Giảng viên:  Lê Anh Đào

CHIỀU THỰC HÀNH 06 BUỔI:  17/05, 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05

HỌC KỲ 5 BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2019

LỊCH HỌC HỌC KỲ 5 NĂM 2019 – 2020

1. Môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH – Phòng 606

 • Giảng viên:  HUỲNH HOÀI AN

CHIỀU: LÝ THUYẾT 06 BUỔI: 27/08, 28/08, 29/08, 30/08, 03/09, 04/09

2. Môn học: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC – Phòng 606

 • Giảng viên:  …

CHIỀU: LÝ THUYẾT 06 BUỔI: 21/10, 22/10, 23/10, …

3. Môn học: DƯỢC LÝ 2 – Phòng 606

 • Giảng viên:  NGUYỄN THỊ THẮM

CHIỀU: LÝ THUYẾT 10 BUỔI: 05/09, 06/09, 09/09, 10/09/, 11/09, 12/09, 13/09, 16/09, 17/09, 18/09

CHIỀU THỰC HÀNH: 04 BUỔI: TH: 19/09, 20/09, 23/09, 24/09

4. Môn học: KINH TẾ DƯỢC- Phòng 606

 • Giảng viên:  PHAN HỮU PHÚC

CHIỀU: LÝ THUYẾT 08  BUỔI: 28/10, 29/10, 30/10, 31/10,…

5. Môn học: QUẢN LÝ TỒN TRỮ THUỐC- Phòng 606

 • Giảng viên:  

CHIỀU: LÝ THUYẾT 06  BUỔI: 30/09, 01/10, 02/10, 03/10, 04/10, 05/10

6. Môn học: BÀO CHẾ 2 – Phòng 606

 • Giảng viên:  TRẦN ĐỨC PHÚC

CHIỀU: LÝ THUYẾT 12 BUỔI:01/08, 02/08, 05/08, 06/08, 07/08, 08/08, 09/08, 12/08, 13/08, 14/08, 15/08, 26/08

CHIỀU THỰC HÀNH: 06 BUỔI:16/08, 19/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08

7. Môn học: KIỂM NGHIỆM THUỐC – Phòng 606

 • Giảng viên:  PHAN HỮU PHÚC

Sáng: LÝ THUYẾT 08  BUỔI: ĐÃ HỌC

Sáng THỰC HÀNH: 06 BUỔI: ….update

 

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất