Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0905 – CDS0907 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0905 – CDS09075 (100%) 1 vote TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0905 – CDS0907 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3 Quy chế...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0905 – CDS0907


  Ngày viết : 16/05/2018 17:36          Lượt xem : 278


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0905 – CDS0907
5 (100%) 1 vote

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0905 – CDS0907

Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Bệnh Học – Phòng 601 TH

  • Giảng viên: BS Chu Hòa Sơn

Chiều 9 BUỔI: 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 14/9.

2. Môn học: Hóa Dược 1 – Phòng 601 TH

  • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Kim Anh

Chiều 9 BUỔI: 17/9, 21/9, 25/9, 27/9, 28/9, 29/9….

Thực hành 6 BUỔI: …..

3. Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược – Phòng 601 TH

  • Giảng viên: TS Trần Thị Diễm Hà

Chiều 10 BUỔI:  18/9, 19/9, 20/9, 24/9, 26/9….

Thực hành 4 BUỔI: ….

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất