Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0906 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS09063.7 (73.33%) 24 votes TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0906 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3 Quy chế công tác sinh viên...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0906


  Ngày viết : 16/05/2018 17:39          Lượt xem : 254


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0906
3.7 (73.33%) 24 votes

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0906

Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Xác suất thống kê – Phòng 606

  • Giảng viên: CN Võ Thị Lợi

Sáng 9 BUỔI:  4/9, 5/9, 6/9, 7/9 , 10/9, 11/9, 12/9, 17/09, 19/09.

2. Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược – Phòng 606

  • Giảng viên: Thạc sĩ: Trần Thị Diễm Hà

Sáng 10 BUỔI:  14/9, 18/9, 20/9, 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/9.

Thực hành 4 BUỔI: …..

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất