Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1001-VB2 0.0 00 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1001-VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Dược liệu 1 – Phòng 608 Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05 Chiều: 05/05, 12/05,...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1001-VB2


  Ngày viết : 19/05/2018 08:45          Lượt xem : 687


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1001-VB2

Thời gian học:

 • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

1. Môn học: Dược liệu 1 – Phòng 608

 • Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm

Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05
Chiều: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05

2. Môn học: Thực vật Dược – Phòng 608

 • Giảng viên: CN Phan Hửu Phúc

Sáng: 19/05, 26/05, 27/05, 02/06
Chiều: 19/05, 26/05, 27/05, 02/06

3. Môn học: HÓA HỌC 2 – Phòng 608

 • Giảng viên: Cô Võ Thị Lợi

Sáng 4 BUỔI: 23/06, 24/06, 08/07, 11/11
Chiều 4 BUỔI: 23/06, 24/06, 08/07, 11/11

4. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng 608

 • Giảng viên: Thầy Chu Hòa Sơn

LT Sáng 4 BUỔI: 30/06, 01/07, 14/07, 15/07
LT Chiều 4 BUỔI: 30/06, 01/07, 14/07, 15/07

TH Sáng 2 BUỔI: 21/07, 22/07
TH Chiều 2 BUỔI: 21/07, 22/07

5. Môn học: MARKETING DƯỢC – Phòng 608

 • Giảng viên: Cô Bùi Thị Thùy Trang

Sáng 3 BUỔI: 08/09, 15/09, 22/09
Chiều 3 BUỔI: 08/09, 15/09, 22/09

6. Môn học: KĨ NĂNG GIAO TIẾP BÁN THUỐC – Phòng 608

 • Giảng viên: CN Phan Hửu Phúc

Sáng 2 BUỔI: 29/09, 07/10
Chiều 2 BUỔI: 22/09, 29/09

7. Môn học: PHÁP CHẾ DƯỢC – Phòng 608

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm

Sáng 3 BUỔI: 23/09, 30/09, 06/10
Chiều 3 BUỔI: 23/09, 30/09, 06/10

8. Môn học: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC – Phòng 608

 • Giảng viên: Cô Huỳnh Tú Trâm

Sáng 3 BUỔI: 14/10, 20/10, 21/10
Chiều 3 BUỔI: 14/10, 20/10, 21/10

9. Môn học: QUẢN LÝ TỒN TRỮ THUỐC – Phòng 608

 • Giảng viên: Thầy Võ Công Đức – TG

Sáng 3 BUỔI: 27/10, 28/10, 03/11
Chiều 3 BUỔI: 27/10, 28/10, 03/11

10. Môn học: DƯỢC LÝ – Phòng 608

 • Giảng viên: Cô Trương Thị Phương Thảo

Lý thuyết 12 BUỔI: S04/11, C04/11, S17/11, C17/11, S05/01, C05/01, S12/01, C12/01, S13/01, C13/01,S19/01,C19/01.

THỰC HÀNH 04 BUỔI: S23/03, C23/03, S30/03, C30/03 ( NĂM 2019).

11. Môn học: BỆNH HỌC – Phòng 608

 • Giảng viên: Thầy Chu Hòa Sơn

Lý thuyết 06 buổi: S10/11, C10/11, S18/11, C18/11, S29/12, C29/12

12. Môn học: VI SINH – KÍ SINH TRÙNG – Phòng 608

 • Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến

Lý Thuyết 06 buổi: S24/11, C24/11, S01/12, C01/12, S02/12, C02/12.

13. Môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH  – Phòng 608

 • Giảng viên: Thầy Phan Trung

Lý Thuyết 04 buổi: S08/12, C08/12, S16/12, C16/12.

14. Môn học:  GIẢI PHẪU SINH LÝ  – Phòng 608

 • Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo

Lý Thuyết 06 buổi: S06/01, C06/01, S20/01, C20/01, S26/01, C26/01.

TH: …

15. Môn học:  HÓA SINH  – Phòng 608

 • Giảng viên: Thầy Đặng Anh Tuấn

Lý Thuyết 06 buổi: S02/03, C02/03, S03/03, C03/03, S09/03, C09/03.

16. Môn học: HÓA HỌC – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Võ Thị Lợi

LÝ THUYẾT 08 BUỔI: S17/03, C17/03, S24/03, C24/03, S06/04, C06/04, S07/04, C07/04.

THÁNG 10/2019

16. Môn học: HÓA DƯỢC GV. CÔ K.ANH. P.601

TH: 13/10

17. Môn học: DƯỢC LIỆU GV. CÔ THẮM. P.601

TH: 19/10, 20/10,

17. Môn học: DƯỢC LÝ GV. CÔ THẮM. P.601

TH: 26/10, 27/10

THÁNG 12/2019

THI HỌC KỲ 3

NGÀY 07/12 VÀ 08/12

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất