Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1101-VB2 0.0 00 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1101-VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Dược liệu 1 – Phòng 602 Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05 Chiều: 05/05, 12/05,...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1101-VB2


  Ngày viết : 18/11/2018 15:51          Lượt xem : 595


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1101-VB2

Thời gian học:

 • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

1. Môn học: Dược liệu 1 – Phòng 602

 • Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm

Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05
Chiều: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05

2. Môn học: BÀO CHẾ – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

Sáng 04 BUỔI: 02/06, 16/06, 17/06, 07/07
Chiều 04 BUỔI: 02/06, 16/06, 17/06, 07/07

3. Môn học: THỰC VẬT DƯỢC – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Phan Hữu Phúc

LT Sáng 03 BUỔI: 09/09, 16/09, 07/10
LT Chiều 03 BUỔI: 09/09, 16/09, 07/10

TH Sáng 02 BUỔI: 13/10, 10/11
TH Chiều 02 BUỔI:13/10, 10/11

4. Môn học: HÓA HỌC II – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Võ Thị Lợi

Sáng 04 BUỔI: 23/06, 24/06, 08/07, 11/11
Chiều 04 BUỔI: 23/06, 24/06, 08/07, 11/11

5. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Chu Hòa Sơn

LT Sáng 04 BUỔI: 30/06, 01/07, 14/07, 15/07
LT Chiều 04 BUỔI: 30/06, 01/07, 14/07, 15/07

TH Sáng 02 BUỔI: 21/07, 22/07
TH Chiều 02 BUỔI: 21/07, 22/07

6. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Lộc

Sáng 02 BUỔI: 28/07, 29/07
Chiều 02 BUỔI: 28/07, 29/07

7. Môn học: HÓA HỌC I – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thúy

Sáng 02 BUỔI: 04/08, 19/08
Chiều 02 BUỔI: 04/08, 19/08

8. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Tuyết

Sáng 03 BUỔI: 05/08, 11/08, 12/08
Chiều 03 BUỔI: 05/08, 11/08, 12/08

9. Môn học: TIN HỌC – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Trịnh Văn Cư

Sáng 02 BUỔI: 18/08, 25/08
Chiều 02 BUỔI: 18/08, 25/08

10. Môn học: CHÍNH TRỊ 1 – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

Sáng 01 BUỔI: 26/08
Chiều 01 BUỔI: 26/08

11. Môn học: MARKETING DƯỢC – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Bùi Thị Thùy Trang

Sáng 03 BUỔI: 08/09, 15/09, 22/09,
Chiều 02 BUỔI: 08/09, 15/09

12. Môn học: KĨ NĂNG GIAO TIẾP BÁN THUỐC – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Phan Hữu Phúc

Sáng 02 BUỔI: 29/09, 07/10
Chiều 02 BUỔI: 22/09, 29/09

13. Môn học: PHÁP CHẾ DƯỢC – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm

Sáng 03 BUỔI: 23/09, 30/09, 06/10
Chiều 03 BUỔI: 23/09, 30/09, 06/10

14. Môn học: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Huỳnh Tú Trâm

Sáng 03 BUỔI: 14/10, 20/10, 21/10
Chiều 03 BUỔI: 14/10, 20/10, 21/10

15. Môn học: QUẢN LÝ TỒN TRỮ THUỐC – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Võ Công Đức – TG

Sáng 03 BUỔI: 27/10, 28/10, 03/11
Chiều 03 BUỔI: 27/10, 28/10, 03/11

16. Môn học: DƯỢC LÝ – Phòng 608

 • Giảng viên: Cô Trương Thị Phương Thảo

Lý thuyết 12 BUỔI: S04/11, C04/11, S17/11, C17/11, S05/01, C05/01, S12/01, C12/01, S13/01, C13/01,S19/01,C19/01.

THỰC HÀNH 04 BUỔI: S23/03, C23/03, S30/03, C30/03 ( NĂM 2019).

17. Môn học: BỆNH HỌC – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Chu Hòa Sơn

Sáng 03 BUỔI: 10/11, 11/11, 18/11
Chiều 03 BUỔI: 10/11, 11/11, 18/11

18. Môn học: VI SINH – KÍ SINH TRÙNG – Phòng 608

 • Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến

Lý Thuyết 06 buổi: S24/11, C24/11, S01/12, C01/12, S02/12, C02/12.

19. Môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH  – Phòng 608

 • Giảng viên: Thầy Phan Trung

Lý Thuyết 04 buổi: S08/12, C08/12, S16/12, C16/12.

20. Môn học:  HÓA SINH  – Phòng 608

 • Giảng viên: Thầy Đặng Anh Tuấn

Lý Thuyết 06 buổi: S02/03, C02/03, S03/03, C03/03, S09/03, C09/03.

21. Môn học: HÓA HỌC – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Võ Thị Lợi

LÝ THUYẾT 08 BUỔI: S17/03, C17/03, S24/03, C24/03, S06/04, C06/04, S07/04, C07/04.

THÁNG 07/2019

22. MÔN : DƯỢC LÂM SÀNG : GV.NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN P606

06/07, 07/07, 28/07
23. MÔN : HÓA DƯỢC 1 : GV. TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO P606

13/07, 14/07, 03/08

THÁNG 09/2019

23. MÔN : HÓA DƯỢC 1 : GV. TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO P606

15/09

24. MÔN : HÓA DƯỢC 2  : GV. CÔ LINH P608

22/09

24. MÔN : KIỂM NGHIỆM THUỐC : GV. CÔ THƯ P608

08/09, 14/09

25. BÀO CHẾ : GV.  LÊ ANH ĐÀO P608

07/09, 21/09, 28/09

THÁNG 10/2019

25. HÓA DƯỢC 2 : GV.   P608

06/10, 12/10

TH: 13/10

25. DƯỢC LIỆU 2 : GV.   P608

TH: 19/10, 20/10

25. DƯỢC LÝ 2 : GV.   P608

TH: 26/10, 27/10

25. KIỂM NGHIỆM THUỐC : GV.   P608

05/10

THÁNG 11/2019

02/11 và 03/11 thi học kỳ 2

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất