Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0910 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0910Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0910 ( Học Chiều) THÔNG BÁO: 13h30 – 10/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 1. Vi Sinh – Ký...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0910


  Ngày viết : 15/05/2018 19:27          Lượt xem : 80


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0910
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0910 ( Học Chiều)

THÔNG BÁO: 13h30 – 10/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế

Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30

1. Vi Sinh – Ký Sinh Trùng: 

  • Giảng viên: Nguyễn Hữu Phước

Ngày 11/08,15/08,17/08, 22/08, 24/08, 28/08/2017

2. Giải Phẫu Sinh Lý: 

  • Giảng viên: Thạc Sĩ Đặng Thị Hồng Trang

Ngày 14/08,16/08,18/08, 21/08, 23/08, 25/08, 29/08, 31/08,6/09/2017

3. Chính Trị 2 – HT5 (Thời gian học 6 buổi)

Buổi chiều các ngày: 25/06,27/06,29/06,03/07,05/07,09/07/2018

4. Hóa Dược I – HT5 (Thời gian học 12 buổi)

Buổi chiều các ngày: 28/06,02/07,04/07,06/07,10/07,11/07,12/07,13/07,16/07,17/07,18/07,19/07/2018

5. Tiếng anh cơ bản 1 – HT5

Chiều: 20/07, 21/07(thứ 7), 22/07(chủ nhật), 23/07, 24/07, 25/07


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất