Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0911 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0911Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0911 ( Học Sáng) THÔNG BÁO: 09h30 – 10/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế Thời gian học: Sáng từ 7h30 – 11h30 1. Giải...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0911


  Ngày viết : 15/05/2018 19:18          Lượt xem : 86


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0911
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0911 ( Học Sáng)

THÔNG BÁO: 09h30 – 10/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế

Thời gian học: Sáng từ 7h30 – 11h30

1. Giải Phẫu sinh lý : HT2

  • Giảng viên: Thạc Sĩ- Bác sĩ: Đặng Thị Hồng Trang 

Ngày 14/08,16/08,18/08,21/08,23/08,25/08,28/08,30/08,07/09/2017

2. Tin Học : HT2

  • Giảng viên: Lê Thị Kim Lan 

Ngày 11/08,15/08,17/08, 22/08, 24/08, 29/08, 31/08, 5/09, 6/09/2017

3. Chính Trị 2 – HT6 (Thời gian học 6 buổi)

Buổi sáng các ngày: 25/06, 26/06,27/06, 28/06 29/06, 02/07/2018

4. Dược Liệu 2 – HT6 (Thời gian học 12 buổi)

Buổi sáng các ngày: 26/06,28/06,02/07,04/07,06/07,10/07,12/07,16/07,18/07,20/07,24/07,25/07/2018

5. Tiếng anh cơ bản 1 – HT6

Sáng: 13/07, 15/07(chủ nhật), 17/07, 19/07, 21/07(thứ 7), 23/07


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất