Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0912 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS09125 (100%) 1 vote THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0912 ( Học Chiều) THÔNG BÁO: 15h30 – 15/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 1. Giải Phẫu...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0912


  Ngày viết : 15/05/2018 18:58          Lượt xem : 73


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0912
5 (100%) 1 vote

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0912 ( Học Chiều)

THÔNG BÁO: 15h30 – 15/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế

Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30

1. Giải Phẫu Sinh Lý :  

  • Giảng viên: Thạc Sĩ Đặng Thị Hồng Trang

Ngày  17/08, 22/08 ,24/08, 28/08, 30/08, 05/09,07/09, 11/09, 15/09/2017

2. Giáo Dục Thể Chất 1:  

  • Giảng viên: Thạc Sĩ Khoa Học Giáo Dục Nguyễn Hoàng Minh

Ngày 16/08,18/08, 21/08, 23/08, 25/08, 29/08/201

3. Chính Trị 2 – HT6 (Thời gian học 6 buổi)

Buổi chiều các ngày: 27/06,29/06,03/07,05/07,09/07,11/07/2018

4. Dược Liệu 2 – HT6 (Thời gian học 12 buổi)

Buổi chiều các ngày: 26/06,28/06,02/07,04/07,06/07,10/07,12/07,16/07,18/07,20/07,24/07,25/07/2018

5. Tiếng anh cơ bản 1 – HT6

Chiều: 13/07, 15/07(chủ nhật), 17/07,19/07, 21/07(thứ 7), 23/07


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất