Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CXN1101-LT 0.0 00 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CXN1101-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH – Phòng 604 Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ Sáng 04 BUỔI: 05/05, 06/05, 12/05,...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CXN1101-LT


  Ngày viết : 18/11/2018 16:22          Lượt xem : 498


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CXN1101-LT

Thời gian học:

 • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

1. Môn học: SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ

Sáng 04 BUỔI: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05
Chiều 04 BUỔI: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05

2. Môn học: Y ĐỨC – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Trương Thị Thanh Nga

Sáng 03 BUỔI: 02/06, 07/07, 08/07
Chiều 03 BUỔI: 02/06, 07/07, 08/07

3. Môn học: PHÁP LUẬT & TỔ CHỨC Y TẾ – Phòng 604

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Sáng 02 BUỔI: 09/09, 16/09
Chiều 03 BUỔI: 09/09, 16/09, 24/10

4. Môn học: DỊCH TỄ – Phòng 604

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Sáng 03 BUỔI: 17/06, 23/06, 24/06
Chiều 02 BUỔI: 17/06, 23/06

5. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng 604

 • Giảng viên: Thầy Chu Hòa Sơn

LT Sáng 04 BUỔI: 30/06, 01/07, 14/07, 15/07
LT Chiều 04 BUỔI: 30/06, 01/07, 14/07, 15/07

TH Sáng 02 BUỔI: 21/07, 22/07
TH Chiều 02 BUỔI: 21/07, 22/07

6. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 604

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Lộc

Sáng 02 BUỔI: 28/07, 29/07
Chiều 02 BUỔI: 28/07, 29/07

7. Môn học: HÓA HỌC I – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thúy

Sáng 02 BUỔI: 04/08, 19/08
Chiều 02 BUỔI: 04/08, 19/08

8. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Tuyết

Sáng 03 BUỔI: 05/08, 11/08, 12/08
Chiều 03 BUỔI: 05/08, 11/08, 12/08

9. Môn học: TIN HỌC – Phòng 604

 • Giảng viên: Thầy Trịnh Văn Cư

Sáng 02 BUỔI: 18/08, 25/08
Chiều 02 BUỔI: 18/08, 25/08

10. Môn học: CHÍNH TRỊ 1 – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

Sáng 01 BUỔI: 26/08
Chiều 01 BUỔI: 26/08

11. Môn học: XÉT NGHIỆM VI SINH – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ

Sáng 04 BUỔI: 08/09, 09/09, 15/09, 07/10
Chiều 04 BUỔI: 08/09, 09/09, 15/09, 07/10

12. Môn học: GIẢI PHẪU BỆNH – Phòng 604

 • Giảng viên: Thầy Trần Anh Tú

Sáng 03 BUỔI: 16/09, 22/09, 23/09
Chiều 03 BUỔI: 16/09, 22/09, 23/09

13. Môn học: NÂNG CAO SỨC KHỎE – HÀNH VI CON NGƯỜI – Phòng 604

 • Giảng viên: Thầy Hồ Hữu Hòa

Sáng 03 BUỔI: 23/09, 30/09, 06/10
Chiều 03 BUỔI: 23/09, 30/09, 06/10

14. Môn học: XÁC SUẤT THỐNG KÊ – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thúy

Sáng 02 BUỔI: 13/10, 14/10
Chiều 02 BUỔI: 13/10, 14/10

15. Môn học: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN – Phòng 604

 • Giảng viên: Thầy Võ Công Đức – TG

LT Sáng 02 BUỔI: 20/10, 27/10
LT Chiều 02 BUỔI: 20/10, 27/10

TH Sáng 02 BUỔI: 28/10, 03/11
TH Chiều 02 BUỔI: 28/10, 03/11

16. Môn học: ĐỘC CHẤT HỌC LÂM SÀNG – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Trương Thị Phương Thảo

Sáng 02 BUỔI: 21/10, 04/11
Chiều 02 BUỔI: 21/10, 04/11

17. Môn học: BỆNH HỌC – Phòng 604

 • Giảng viên: Thầy Chu Hòa Sơn

Sáng 03 BUỔI: 10/11, 11/11, 18/11
Chiều 03 BUỔI: 10/11, 11/11, 18/11

18. Môn học: DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ – Phòng 604

 • Giảng viên: Thầy Chu Hòa Sơn

Sáng 02 BUỔI: 17/11, 24/11
Chiều 02 BUỔI: 17/11, 24/11

19. Môn học: VI SINH KÝ SINH TRÙNG – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ

Lý Thuyết 06 buổi: S24/11, C24/11, S01/12, C01/12, S02/12, C02/12.

20. Môn học: MÔ PHÔI – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Phan Hữu Anh (TG)

Lý Thuyết 06 buổi: S08/12, C08/12, S16/12, C16/12, S30/12, C30/12.

THỰC HÀNH 04 buổi: S10/03, C10/03, S23/03, C23/03.

21. Môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Phan Trung (TG)

Lý Thuyết 04 buổi: S09/12, C09/12, S15/12, C15/12.

22. Môn học: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thúy

Lý Thuyết 06 buổi: S19/01, C19/01, S27/01, C27/01.

23. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến

Lý Thuyết 06 buổi: S05/01, C05/01, S12/01, C12/01, S13/01, C13/01.

24. Môn học: HÓA SINH – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Đặng Anh Tuấn

Lý Thuyết 06 buổi: S02/03, C02/03, S03/03, C03/03, S09/03, C09/03.

25. Môn học: HÓA HỌC – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Võ Thị Lợi

LÝ THUYẾT 08 BUỔI: S17/03, C17/03, S24/03, C24/03, S06/04, C06/04, S07/04, C07/04.

THÁNG 07/2019

26. MÔN HỌC : DƯỢC LÝ : GV. TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO P608 :

06/07
27. MÔN HỌC : DỊCH TỄ : GV. BS BÙI VĂN HIỀN P608:

07/07
28. MÔN HỌC : XÉT NGHIỆM KST : GV.PHAN THỊ CẨM LUYẾN P608 :

20/07, 21/07, 27/07
29. MÔN HỌC : KỸ THUẬT XNCB  : GV.PHAN THỊ CẨM LUYẾN P608:

28/07, 03/08, 04/08

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất