THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – CĐVB2 ( T7&CN) 5.0 02 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – CĐVB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Hóa Sinh Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/, Sáng 17/06, Chiều 17/06/2017 LỊCH NGHỈ HÈ từ ngày 18/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017 2. Vi sinh,...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – CĐVB2 ( T7&CN)


  Ngày viết : 16/05/2018 10:47          Lượt xem : 578


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – CĐVB2 ( T7&CN)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Nhà trường gửi các em quy chế đào tạo, quy chế kiểm tra,quy chế thi, điểm danh, và cách tính điểm tổng kết môn học.

1. Quy chế kiểm tra định kì , thi kết thúc môn học các em xem tại địa chỉ : https://drive.google.com/file/d/1D3Scj3HIA_qjiyNywLUi99D9rciUcmzD/view?usp=sharing
2. Quy định điểm danh sinh viên các em xem tại địa chỉ : https://drive.google.com/file/d/1Z_6u6b8-fD_h0aNr_UQJBxb9Xw7uYapP/view?usp=sharing
3. Cách tính điểm trung bình môn các em xem tại địa chỉ : https://drive.google.com/file/d/1Dl2VyQLjGJjtl36wO3eLC6TErvLI2xKU/view?usp=sharing
4. Khung chương trình đào tạo cao đẳng Dược chính quy học kỳ I, II, III các em xem tại địa chỉ : https://drive.google.com/file/d/14ffoiNSSAkBnevHIt4fghBx3T9b17mUf/view?usp=sharing
5. Khung chương trình đào tạo cao đẳng Điều dưỡng chính quy học kỳ I, II, III các em xem tại địa chỉ : https://drive.google.com/file/d/1BgH9aqjBpk2pfj-ye3QD0krkyPSzY8Hu/view?usp=sharing
6. Khung chương trình đào tạo cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học học kỳ I, II, III các em xem tại địa chỉ : https://drive.google.com/file/d/1dU9_2dfhANz-owbrxngDw95HXVF-SSFr/view?usp=sharing
==========================================
Các em sinh viên lưu ý : việc thực hiện mặc trang phục thực hành - Áo Blouse
1. Áo Blouse được thiết kế may theo mẫu chung của trường, không được tự ý thêm các họa tiết khác không phù hợp. Đảm bảo thống nhất đồng phục của sinh viên trong khóa.
2. Tất cả các môn học đề tên Thực hành, hoặc môn học có nội dung thực hành, sinh viên phải mang áo Blouse , trước khi vào phòng học , sinh viên phải mặc áo Blouse , chấn chỉnh ngay ngắn , gọn gàng.
3. Sinh viên tuyệt đối không được khoác áo Blouse ra khỏi trường học.
==========================================
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng đào tạo trường Cao đẳng y dược Pasteur Số 37/3 đường Ngô Tất Tố - Phường 21 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 09.6295.6295 – 028.6295.6295

====================================================================================

Thông tin tháng 04/ 2019 : DANH SÁCH CÁC BẠN CHƯA NHẬN THẺ BẢO HIỂM
https://docs.google.com/spreadsheets/d/161ou_fB_bURH9NkMdEtdytwobSsL7OO64ho1dNPV7GY/edit#gid=208225227

====================================================================================

1. Hóa Sinh
Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/, Sáng 17/06, Chiều 17/06/2017

LỊCH NGHỈ HÈ từ ngày 18/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017

2. Vi sinh, ký sinh
Sáng 01/07, Chiều 01/07, Sáng 02/07, Chiều 02/07, Sáng 08/07, Chiều 08/07/2017

3. Tổ Chức Và Quản Lý Dược
Sáng 09/07, Chiều 09/07, Sáng 15/07, Chiều 15/07, Sáng 16/07, Chiều 16/07/2017

4. Pháp Luật
Sáng 22/07, Chiều 22/07, Sáng 23/07, Chiều 23/07/2017

5. Toán Sác Xuất Thống kê
Sáng 29/07, Chiều 29/07, Sáng 30/07, Chiều 30/07, Sáng 05/08, Chiều 05/08, Sáng 06/08, Chiều 06/08/2017

6. Môn học: Dược Lí
Sáng 12/08, Chiều 12/08 Sáng 13/08, Chiều 13/08, Sáng 09/09, Chiều 09/09, Sáng 10/09, Chiều 10/09/2017

7. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý
– Sáng 26/08, Chiều 26/08, Sáng 27/08, Chiều 27/08, Sáng 16/09, Chiều 16/09. Sáng 17/09, Chiều 17/09/2017

Thực Hành Dược lý
– Sáng 23/09, Chiều 23/09, Sáng 24/09, Chiều 24/09/2017

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

8. Môn học: Y – Đức
– Sáng 30/09, chiều 30/09, Sáng 01/10, Chiều 01/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10/2017

9. Môn học: Sinh học và di truyền
– Sáng 08/10, Chiều 08/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10, Sáng 15/10, Chiều 15/10/2017.

10. Môn học: Vật Lý Đại Cương
– Sáng 21/010, Chiều 21/10, Sáng 22/10, Chiều 22/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 29/10, Chiều 29/10/2017.

11. Môn học: Chính trị 1
– Sáng 04/11, Chiều 04/11, Sáng 05/11, Chiều 05/11, Sáng 11/11, Chiều 11/11/2017.

12. Môn học: Giáo dục thể chất
– Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 18/11, Chiều 18/11/2017.

Thi HK1: 25/11, 26/11

13. Môn học: Hóa Học 1
Sáng 02/12, Chiều 02/12, Sáng 03/12, Chiều 03/12, Sáng 09/12, Chiều 09/12/2017

Thi HK1: 16/12

14. Môn học: Bệnh học
– Sáng 23/12, Chiều 23/12, Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12/2017

15. Môn học: Tin học
– Sáng 30/12, Chiều 30/12, Sáng 06/01, Chiều 06/01, Sáng 07/01, Chiều 07/01/2018

16. Môn học: Ngoại Ngữ chuyên ngành
– Sáng 21/01, Chiều 21/01, Sáng 27/01, Chiều 27/01, Sáng 28/01, Chiều 28/01/2018

17. Môn học: Hóa học 2
– Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02, Chiều 04/02/2018

Thực Hành Hóa Học 2
– Sáng 24/02, Chiều 24/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02/2018.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

18. Giáo dục quốc phòng – an ninh
– Sáng 03/03, Chiều 03/03, Sáng 04/03, Chiều 04/03/2018

19. Môn học: Thực Vật Dược
– Sáng 11/03, Chiều 11/03, Sáng 17/03, Chiều 17/03, Sáng 18/03, Chiều 18/03, Sáng 24/03, Chiều 24/03

Thực hành thực vật Dược
– Sáng 25/03, Chiều 25/03, Sáng 31/03, Chiều 31/03/2018

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

20. Môn học: Hóa Dược 1
– Sáng 01/04, Chiều 01/04, Sáng 07/04, Chiều 07/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04/2018

21. Môn học: Dược Lý 2
– Sáng 14/04, Chiều 14/04, Sáng 15/04, Chiều 15/04, Sáng 21/04, Chiều 21/04, Sáng 22/04, Chiều 22/04/2018

22. Môn học: Hóa Dược 2
– Sáng 05/05, Chiều 05/05, Sáng 06/05, Chiều 06/05, Sáng 12/05, Chiều 12/05/2018

23. Môn học: Bào Chế 1
– Sáng 13/05, chiều 13/05, Sáng 19/05, chiều 19/05, sáng 20/05, chiều 20/05/2018

24. Môn học: Bào chế 2

– Sáng 02/6, Chiều 02/6, Sáng 03/6, Chiều 03/6, Sáng 09/6, Chiều 09/6/2018

25. Môn học: Thực Hành Bào chế 2 – X8 (LỚP CHIA 2 CA)

– Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

26. Môn học: Thực Hành Hóa dược – X9 (LỚP CHIA 2 CA)

– Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

KIỂM TRA BỔ SUNG: Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06( SÁNG 8h00 đến 11h00 CHIỀU 14h00 đến 17h00)

THI HỌC KÌ: Sáng 07/07, Chiều 07/07, Sáng 08/07, Chiều 08/07

Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07: NGHỈ

THI HỌC KÌ  – HT12 : Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7 

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7 NGHỈ

Sáng 04/8, Chiều 04/8, Sáng 05/8, Chiều 05/8 NGHỈ

Nghỉ hè: Từ ngày 09/07/2017 đến ngày 10/08/2018

27. Dược liệu 1 – HT2

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8,Chiều 12/8, Sáng 18/8, Chiều 18/8

28. Thực hành Dược liệu 1 – HT2

Sáng 19/08, Chiều 19/08

29. Dược liệu 2 – HT5

Sáng 25/8 , Chiều 25/8, Sáng 26/8, Chiều 26/8, Sáng 01/9, Chiều 01/9, Sáng 08/9 , Chiều 08/9

30. Thực hành dược liệu 2 – HT5

Sáng 09/9, Chiều 09/9/2018

31. Dược lâm sàng – HT5

Sáng 15/9, Chiều 15/9, Sáng 16/9, Chiều 16/9, Sáng 22/9, Chiều 22/9, Sáng 23/9, Chiều 23/9

32. Pháp chế dược – HT5

Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9/2018

33. Kiểm Nghiệm Thuốc – HT5

Sáng 06/10, Chiều 06/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10, Sáng 13/10, Chiều 13/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10/2018

Nhà trường thông báo “Học phí ,kinh phí đào tạo học kỳ IV”

– Tổng số tiền: 7,650,000 VNĐ

– Hạn nộp: 30/10/2018

Văn bản thông báo v/v nộp học phí: https://drive.google.com/file/d/15sNbs9IyGcJ4G7q3iWI_i0TdnEaj826f/view?usp=sharing

34. Kỹ năng giao tiếp bán hàng – HT5

Sáng: 20/10, Chiều 20/10, Sáng 21/10, Chiều 21/10

35. Quản lý tồn trữ thuốc – HT5

Sáng: 27/10, Chiều 27/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10

36. Quản trị kinh doanh dược: Cô Trâm – HT5

Sáng Chiều :03/11, 04/11/2018

37. Marketing Dược: Phạm Thị Lành – HT5

Sáng Chiều: 10/11, 11/11/2018

38. Kinh Tế Dược Học thêm – Đọc viết tên thuốc: Thầy Nguyễn Hữu Ngọc – X19

Sáng Chiều : 17/11, 18/11, 24/11, 25/11/2018

THI HỌC KÌ 3  Phòng X19  :Sáng Chiều 05/01, 06/01/2019

 

Nhà trường thông báo đến anh chị, các bạn sinh viên các lớp sắp tốt nghiệp về việc bổ sung hình và bằng tốt nghiệp phô tô công chứng.

https://drive.google.com/file/d/1yTpWlBcoDe8As3bj6LGhhN2dfbln00dJ/view?usp=sharing

Thực hành Hóa Dược – Dược lý : Cô Kim Anh – X8-X9

Sáng chiều: 20/04/2019

Thực hành Dược liệu : Thầy Ngọc – X19

Sáng chiều: 21/04/2019

Thực hành Dược liệu : Cô Diễm – X19

Sáng Chiều : 27/04/2019

Thực hành Kỹ năng giao tiếp tại quầy : Cô Diễm – X19

Sáng Chiều : 28/04/2019

—————Thi———————

Sáng 04/05/2019 – HT5 

  • 08h30 – 09h00 làm thủ tục trước thi
  • 09h00 – 10h30 thi tốt nghiệp học phần Chính trị
  • 14h00 – 17h00 thi tốt nghiệp học phần Lý thuyết chuyên môn tổng hợp

Sáng 05/05/2019

Nhóm 1 :

  • Từ 09h00 – 11h00 Thi thực hành Hóa Dược – Dược lý – P. X8
  • Từ 14h00 đến 17h00 Thi thực hành Dược liệu – Kỹ năng giao tiếp tại quầy – P. X9

Nhóm 2 :

  • Từ 09h00 – 11h00 Thi thực hành Dược liệu – Kỹ năng giao tiếp tại quầy – P. X9
  • Từ 14h00 đến 17h00 Thi thực hành Hóa Dược – Dược lý – P. X8

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất