Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – VB2 ( T7&CN) THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – VB2 ( T7&CN)5 (100%) 5 votes THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – VB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Hóa Sinh Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/, Sáng 17/06, Chiều 17/06/2017...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – VB2 ( T7&CN)


  Ngày viết : 16/05/2018 10:44          Lượt xem : 119


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – VB2 ( T7&CN)
5 (100%) 5 votes

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – VB2 ( T7&CN)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

1. Hóa Sinh
Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/, Sáng 17/06, Chiều 17/06/2017

LỊCH NGHỈ HÈ từ ngày 18/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017

2. Vi sinh, ký sinh
Sáng 01/07, Chiều 01/07, Sáng 02/07, Chiều 02/07, Sáng 08/07, Chiều 08/07/2017

3. Tổ Chức Và Quản Lý Dược
Sáng 09/07, Chiều 09/07, Sáng 15/07, Chiều 15/07, Sáng 16/07, Chiều 16/07/2017

4. Pháp Luật
Sáng 22/07, Chiều 22/07, Sáng 23/07, Chiều 23/07/2017

5. Toán Sác Xuất Thống kê
Sáng 29/07, Chiều 29/07, Sáng 30/07, Chiều 30/07, Sáng 05/08, Chiều 05/08, Sáng 06/08, Chiều 06/08/2017

6. Môn học: Dược Lí
Sáng 12/08, Chiều 12/08 Sáng 13/08, Chiều 13/08, Sáng 09/09, Chiều 09/09, Sáng 10/09, Chiều 10/09/2017

7. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý
– Sáng 26/08, Chiều 26/08, Sáng 27/08, Chiều 27/08, Sáng 16/09, Chiều 16/09. Sáng 17/09, Chiều 17/09/2017

Thực Hành Dược lý
– Sáng 23/09, Chiều 23/09, Sáng 24/09, Chiều 24/09/2017

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

8. Môn học: Y – Đức
– Sáng 30/09, chiều 30/09, Sáng 01/10, Chiều 01/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10/2017

9. Môn học: Sinh học và di truyền
– Sáng 08/10, Chiều 08/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10, Sáng 15/10, Chiều 15/10/2017.

10. Môn học: Vật Lý Đại Cương
– Sáng 21/010, Chiều 21/10, Sáng 22/10, Chiều 22/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 29/10, Chiều 29/10/2017.

11. Môn học: Chính trị 1
– Sáng 04/11, Chiều 04/11, Sáng 05/11, Chiều 05/11, Sáng 11/11, Chiều 11/11/2017.

12. Môn học: Giáo dục thể chất
– Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 18/11, Chiều 18/11/2017.

Thi HK1: 25/11, 26/11

13. Môn học: Hóa Học 1
Sáng 02/12, Chiều 02/12, Sáng 03/12, Chiều 03/12, Sáng 09/12, Chiều 09/12/2017

Thi HK1: 16/12

14. Môn học: Bệnh học
– Sáng 23/12, Chiều 23/12, Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12/2017

15. Môn học: Tin học
– Sáng 30/12, Chiều 30/12, Sáng 06/01, Chiều 06/01, Sáng 07/01, Chiều 07/01/2018

16. Môn học: Ngoại Ngữ chuyên ngành
– Sáng 21/01, Chiều 21/01, Sáng 27/01, Chiều 27/01, Sáng 28/01, Chiều 28/01/2018

17. Môn học: Hóa học 2
– Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02, Chiều 04/02/2018

Thực Hành Hóa Học 2
– Sáng 24/02, Chiều 24/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02/2018.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

18. Giáo dục quốc phòng – an ninh
– Sáng 03/03, Chiều 03/03, Sáng 04/03, Chiều 04/03/2018

19. Môn học: Thực Vật Dược
– Sáng 11/03, Chiều 11/03, Sáng 17/03, Chiều 17/03, Sáng 18/03, Chiều 18/03, Sáng 24/03, Chiều 24/03

Thực hành thực vật Dược
– Sáng 25/03, Chiều 25/03, Sáng 31/03, Chiều 31/03/2018

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

20. Môn học: Hóa Dược 1
– Sáng 01/04, Chiều 01/04, Sáng 07/04, Chiều 07/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04/2018

21. Môn học: Dược Lý 2
– Sáng 14/04, Chiều 14/04, Sáng 15/04, Chiều 15/04, Sáng 21/04, Chiều 21/04, Sáng 22/04, Chiều 22/04/2018

22. Môn học: Hóa Dược 2
– Sáng 05/05, Chiều 05/05, Sáng 06/05, Chiều 06/05, Sáng 12/05, Chiều 12/05/2018

23. Môn học: Bào Chế 1
– Sáng 13/05, chiều 13/05, Sáng 19/05, chiều 19/05, sáng 20/05, chiều 20/05/2018

24. Môn học: Bào chế 2

– Sáng 02/6, Chiều 02/6, Sáng 03/6, Chiều 03/6, Sáng 09/6, Chiều 09/6/2018

25. Môn học: Thực Hành Bào chế 2 – X8 (LỚP CHIA 2 CA)

– Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

26. Môn học: Thực Hành Hóa dược – X9 (LỚP CHIA 2 CA)

– Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

KIỂM TRA BỔ SUNG: Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06( SÁNG 8h00 đến 11h00 CHIỀU 14h00 đến 17h00)

THI HỌC KÌ: Sáng 07/07, Chiều 07/07, Sáng 08/07, Chiều 08/07

Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07: NGHỈ

THI HỌC KÌ  – HT12 : Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7 

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7 NGHỈ

Sáng 04/8, Chiều 04/8, Sáng 05/8, Chiều 05/8 NGHỈ

Nghỉ hè: Từ ngày 09/07/2017 đến ngày 10/08/2018

27. Dược liệu 1 – HT2

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8,Chiều 12/8, Sáng 18/8, Chiều 18/8

28. Thực hành Dược liệu 1 – HT2

Sáng 19/08, Chiều 19/08


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất