Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 1. Pháp Luật Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 12/06, 13/06, 15/06, 16/06/2017. 2. Giáo dục quốc phòng – An ninh I Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 19/06, 21/06,...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09


  Ngày viết : 16/05/2018 10:51          Lượt xem : 128


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09

1. Pháp Luật
Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30

Ngày 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 12/06, 13/06, 15/06, 16/06/2017.

2. Giáo dục quốc phòng – An ninh I
Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30

Ngày 19/06, 21/06, 26/06, 28/06, 30/06, 10/07, 13/07, 17/7/2017

3. Hóa Sinh
Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30

Ngày 20/06, 27/06, 29/06, 03/06, 05/07, 07/07, 11/07, 14/07/2017

4. Giáo Dục Thể Chất
Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30

Ngày 04/07, 06/07, 12/07, 18/07, 20/07, 21/07/2017

Lịch Nghỉ Hè từ ngày 22/07/2017 đến hết ngày 31/07/2017

THÔNG BÁO: 15h00 – 01/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế

5. Giải Phẫu Sinh Lý
Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30

Ngày 02/08, 03/08, 07/08, 09/08, 14/08, 17/08, 21/08, 23/08, 25/08, 29/08, 31/08, 04/09/2017

Pháp Luật ( Dành cho những ai chưa học )
Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30

Ngày 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 16/08, 18/08, 22/08, 24/08, 28/08/2017

6. Chính Trị 2 – HT1 (Thời gian học 6 buổi)

Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30

Ngày: 25/06, 27/06, 29/06, 02/07, 05/07, 09/07/2018

7. Hóa Dược I – HT1 (Thời gian học 12 buổi)

Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30

Ngày: 03/07,04/07,06/07,10/07,11/07,12/07,13/07,16/07,17/07,18/07,19/07,20/07/2018

Nguồn: caodangytetphcm.edu.vn


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất