Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi chiều: CDS1002 4.7 16 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1002 Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi chiều: CDS1002


  Ngày viết : 25/07/2018 15:01          Lượt xem : 2031


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1002

Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.

1. Môn học: Y ĐỨC – Phòng 604

 • Giảng viên: Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quốc Trung

Chiều: 6 BUỔI : 30/07, 31/07, 06/08, 08/08, 10/08, 15/08.

2. Môn học: HÓA HỌC – Phòng 604

 • Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thúy

Chiều: 9 BUỔI : 14/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9.

CHIỀU TH 3 BUỔI: 28/9, 01/10, 02/10.

3. Môn học: THỰC VẬT DƯỢC – Phòng 605 

 • Giảng viên: Dược sĩ, Phan Hửu Phúc

CHIỀU 12 LT :  01/8, 02/8, 03/8, 13/8, 14/8, 17/8, 20/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8, 04/9.
TH: 6 BUỔI:     05/9, 06/9, 07/9, 12/9, 13/09, 17/9.

4. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng 605

 • Giảng viên: Bác sĩ Chu Hòa Sơn

CHIỀU 12 BUỔI : 7/8, 9/8, 16/8, 21/8, 23/8, 27/8, 29/8, 31/8, 10/9, 11/9.

CHIỀU 5 BUỔI TH: 16/11, 19/11, 20/11, 22/11, 23/11

5. Môn học: CHÍNH TRỊ 1 – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

CHIỀU 7 BUỔI : 03/10, 04/10, 05/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10.

6. Môn học:  SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến

CHIỀU 6 BUỔI : 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10.

7. Môn học:  GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 604

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Lộc

CHIỀU 6 BUỔI :  22/10, 23/10, 24/10,  25/10,  26/10,  29/10.

8. Môn học:  VI SINH KÝ SINH TRÙNG – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ

CHIỀU 6 BUỔI :  30/10, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 21/11

9. Môn học:  TIN HỌC – Phòng 604

 • Giảng viên:  Thầy Trịnh Văn Cư

CHIỀU 9 BUỔI :  31/10, 1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 26/11.

10. Môn học:  PHÁP LUẬT – Phòng 604

 • Giảng viên:  Thầy THÚY

CHIỀU 6 BUỔI : 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 3/12, 4/12 KTRA

11. Môn học:  HÓA SINH – Phòng 604

 • Giảng viên:  Cô Trần Thị Minh Tuyến

CHIỀU 8 BUỔI :  5/12, 6/12, 7/12, 10/12, 11/12, 07/01, 08/01, 09/01

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 – K10 

HỌC KỲ 3 BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2019

LỊCH HỌC HỌC KỲ 3 NĂM 2019 – 2020

1. Môn học: DƯỢC LIỆU 2 – Phòng 602

 • Giảng viên: PHAN HỮU PHÚC

CHIỀU: 12 BUỔI  LT: 27/6, 28/6, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 8/7, 9/7 ,10/7, 11/7, 12/7

CHIỀU: 04 BUỔI  TH: 18/10, 21/10, 22/10, 23/10

2. Môn học: TOÁN XSTK – Y HỌC – Phòng 602

 • Giảng viên: VÕ THỊ LỢI

CHIỀU: 09 BUỔI  LT: 07/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10

3. Môn học: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC – Phòng 602

 • Giảng viên: …

CHIỀU: 06 BUỔI  LT:.13/11, 14/11, 15/11, 18/11, 19/11, 20/11

4. Môn học: HÓA DƯỢC 1 – Phòng 602

 • Giảng viên: – NGUYỄN THỊ KIM ANH

                             – TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

CHIỀU: 10 BUỔI  LT: 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7

CHIỀU: 04 BUỔI  TH: 3/9, 4/9, 5/9, 7/9

5. Môn học: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC – Phòng 602

 • Giảng viên: NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

CHIỀU: 06 BUỔI  LT: 11/9, 12/9, 13/9

6. Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

CHIỀU: Từ 15/09 – 27/09

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất