Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi SÁNG: MDS1008 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi SÁNG: MDS1008Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi SÁNG: MDS1008 Thời gian học: sáng từ 7h30 đến 11h30. THÔNG BÁO Đúng 9h00 ngày 30/08, Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trường hướng dẫn: Quy...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi SÁNG: MDS1008


  Ngày viết : 10/08/2018 11:07          Lượt xem : 112


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi SÁNG: MDS1008
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi SÁNG: MDS1008

Thời gian học: sáng từ 7h30 đến 11h30.

THÔNG BÁO

Đúng 9h00 ngày 30/08, Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất