Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0903 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0903Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0903 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính Trị 2 – HT1 (Thời gian học 6 buổi) Buổi sáng các ngày: 25/06, 27/06, 29/06, 02/07, 05/07, 09/07/2018 2. Hóa...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0903


  Ngày viết : 17/05/2018 07:53          Lượt xem : 93


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0903
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0903

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

1. Chính Trị 2 – HT1 (Thời gian học 6 buổi)

Buổi sáng các ngày: 25/06, 27/06, 29/06, 02/07, 05/07, 09/07/2018

2. Hóa Dược I – HT1 (Thời gian học 12 buổi)

Buổi sáng các ngày: 03/07,04/07,06/07,10/07,11/07,12/07,13/07,16/07,17/07,18/07,19/07,20/07/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất