Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0904 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0904Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0904 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính Trị 2 – HT2 (Thời gian học 6 buổi) Buổi chiều các ngày: 26/06,28/06,03/07,04/07,06/07,10/07 2. Dược Liệu 2 – HT2 (Thời...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0904


  Ngày viết : 17/05/2018 07:53          Lượt xem : 94


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0904
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0904

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

1. Chính Trị 2 – HT2 (Thời gian học 6 buổi)

Buổi chiều các ngày: 26/06,28/06,03/07,04/07,06/07,10/07

2. Dược Liệu 2 – HT2 (Thời gian học 12 buổi)

Buổi chiều các ngày: 25/06,27/06,29/06,02/07,05/07,09/07,11/07,12/07,13/07,16/07,17/07,18/07

3. Thực hành Dược Liệu 2 – X9 (Thời gian học 4 buổi)

Buổi chiều các ngày: 19/07,20/07,23/07,24/07


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất