Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0906 ( Học Sáng) THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0906 ( Học Sáng)Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC  MDS0906 ( Học Sáng) THÔNG BÁO: 09h00 – 01/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế Thời gian học: Chiều từ 07h30 – 11h30 1. Chính Trị:  – Phòng HT12...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0906 ( Học Sáng)


  Ngày viết : 15/05/2018 19:47          Lượt xem : 82


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0906 ( Học Sáng)
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC  MDS0906 ( Học Sáng)

THÔNG BÁO: 09h00 – 01/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế

Thời gian học: Chiều từ 07h30 – 11h30

1. Chính Trị:  – Phòng HT12

  • Giảng viên: Thạc Sĩ Phạm Thị Phương Thảo

Ngày 02/08, 04/08, 07/08, 09/08, 11/08, 14/08, 16/08, 18/08, 21/08/2017

2. Dược Liệu 1: – Phòng HT12

  • Giảng viên: Nguyễn Thị Ngọc Lan 

Ngày 03/08, 08/08, 15/08, 17/08, 23/08, 25/08, 28/08, 30/08, 07/09/2017

3. Giải Phẫu Sinh Lý : – Phòng HT12

  • Giảng viên: Thạc Sĩ  Đặng Thị Hồng Trang

Ngày 22/08, 24/08, 29/08, 31/08, 5/09 ,6/09, 8/09,12/09,14/09

4. Chính Trị 2 – HT2 (Thời gian học 6 buổi)

Buổi sáng các ngày: 26/06,28/06,03/07,04/07,06/07,10/07

5. Dược Liệu 2 – HT2 (Thời gian học 12 buổi)

Buổi sáng các ngày: 25/06,27/06,29/06,02/07,05/07,09/07,11/07,12/07,13/07,16/07,17/07,18/07

6. Thực hành Dược Liệu 2 – X9 (Thời gian học 4 buổi)

Buổi sáng các ngày: 19/07,20/07,23/07,24/07


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất