Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0908 ( Học Chiều) THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0908 ( Học Chiều)Bình chọn bài viết THÔNG BÁO: 15h00 – 01/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 1. Sinh học và Di truyền: Phòng HT1 Giảng viên: Bác Sĩ Phạm Quỳnh Như...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0908 ( Học Chiều)


  Ngày viết : 15/05/2018 19:51          Lượt xem : 86


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0908 ( Học Chiều)
Bình chọn bài viết

THÔNG BÁO: 15h00 – 01/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế

Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30

1. Sinh học và Di truyền: Phòng HT1

  • Giảng viên: Bác Sĩ Phạm Quỳnh Như

Ngày 02/08, 04/08, 07/08, 09/08, 14/08, 16/08/2017

2. Hóa Học I: Phòng HT1

  • Giảng viên: Thạc Sĩ Tán Văn Hậu

Ngày 03/08, 08/08  17/08, 18/08, 23/08, 24/08, 25/08, 29/08, 31/08, 07/09, 08/09/2017

3. Chính Trị 1 : Phòng HT1

  • Giảng viên: Thạc Sĩ  Nguyễn Văn Giáp

Ngày 10/08,11/08,15/08, 21/08, 22/08, 28/08, 30/08, 05/09, 06/09/2017.

4. Chính Trị 2 – HT3 (Thời gian học 6 buổi)

Buổi sáng các ngày: 28/06,02/07,04/07,06/07,10/07,12/07/2018

5. Dược Liệu 2- HT3 (Thời gian học 12 buổi)

Buổi sáng các ngày: 25/06,27/06,29/06,03/07,05/07,09/07,11/07,13/07,17/07,19/07,23/07,25/07/2018

6. Tiếng anh cơ bản 1 – HT3

Sáng: 14/07(thứ 7), 16/07, 18/07, 20/07, 22/07( chủ nhật), 24/07


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất