Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0914 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0914Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0914 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính Trị 2 – HT2...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0914


  Ngày viết : 17/05/2018 08:08          Lượt xem : 76


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0914
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0914

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Chính Trị 2 – HT2 (Thời gian học 6 buổi)

Buổi chiều các ngày: 26/06,28/06,03/07,04/07,06/07,10/07

2. Dược Liệu 2 – HT2 (Thời gian học 12 buổi)

Buổi chiều các ngày: 25/06,27/06,29/06,02/07,05/07,09/07,11/07,12/07,13/07,16/07,17/07,18/07

3. Thực hành Dược Liệu 2 – X9 (Thời gian học 4 buổi)

Buổi chiều các ngày: 19/07,20/07,23/07,24/07


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất