Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-LT ( T7&CN) THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-LT ( T7&CN)5 (100%) 10 votes THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-LT ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Môn học: Sinh học và Di truyền – Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02,...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-LT ( T7&CN)


  Ngày viết : 16/05/2018 18:36          Lượt xem : 213


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-LT ( T7&CN)
5 (100%) 10 votes

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-LT ( T7&CN)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

1. Môn học: Sinh học và Di truyền
– Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02, Chiều 04/02/2018.

2. Môn học: Tin học
– Sáng 10/02, Chiều 10/02, Sáng 11/02, Chiều 11/02.

3. Môn học: Giáo dục Quốc Phòng – An Ninh
– Sáng 03/03 , chiều 03/03 , sáng 04/03 , chiều 04/03.

4. Môn học: Chính Trị
–  Sáng 11/03, Chiều 11/03, Sáng 17/03, Chiều 17/03, Sáng 18/03, Chiều 18/03, Sáng 24/03, Chiều 24/03.

5. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý
–  Lý Thuyết: Sáng 25/03, chiều 25/03 , sáng 31/03 , chiều 31/03, sáng 01/04, chiều 01/04, sáng 07/04, chiều 07/04, sáng 08/04, chiều 08/04, sáng 14/04 , chiều 14/04.
–  Thực hành: Sáng 15/05, chiều 15/04, sáng 21/04, chiều 21/04, sáng 22/04 , chiều 22/04.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào.

6. Môn học: Giáo dục thể chất
– Sáng 05/05 , chiều 05/05 , sáng 06/05 , chiều 06/05.

7. Môn học: Vi sinh- kí sinh trùng
– Sáng 12/05, Chiều 12/05, Sáng 13/05, Chiều 13/05.

8. Môn học: Hóa học đại cương – Vô cơ
– Sáng 19/5, chiều 19/5, sáng 20/5, chiều 20/05 ,sáng 02/06 , chiều 02/06.

9. Môn học: Xác suất, Thống kê y học – HT7
– Sáng 03/6, Chiều 03/6, Sáng 09/6, Chiều 09/6,Sáng 10/6, Chiều 10/6

10. Vật lý đại cương- Lý sinh – HT11

– Sáng 16/6, Chiều 16/6 , Sáng 17/6 , Chiều 17/6, Sáng 24/6,Chiều 24/6

– Sáng 16/6 : từ 8h30 đến 9h30 học Xác suất, Thống kê y học : 9h30-10h30 kiểm tra
– Sáng 16/6 : Từ 7h30 – 8h30 , 10h30-11h30 học Vật lý đại cương- Lý sinh

11. Hóa hữu cơ và hóa phân tích – HT11

– Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07,Sáng 07/07, Chiều 07/07

12. Pháp luật – HT3 (MÔN HÓA HỮU CƠ VÀ PHÂN TÍCH TẠM NGỪNG , CHUYỂN HỌC MÔN PHÁP LUẬT)
Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07

NGHỈ ÔN THI, CÔNG BỐ ĐIỂM : Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7

NGHỈ ÔN THI, KIỂM TRA BỔ SUNG: Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7

NGHỈ ÔN THI, KIỂM TRA BỔ SUNG: Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7  

THI HỌC KỲ: Sáng 28/07, Chiều 28/07, Sáng 29/07, Chiều 29/07/2018  – PHÒNG HT12

Nghỉ hè từ ngày 01/08/2018 đến hết ngày 01/09/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất