Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-CĐVB2 ( T7&CN) THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-CĐVB2 ( T7&CN)2 (40.36%) 55 votes THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101- CĐVB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Môn Chính trị  – Phòng HT5 Sáng 09/6, Chiều 09/6, Sáng 10/6, Chiều 10/6/2018. 2. Môn Giáo...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-CĐVB2 ( T7&CN)


  Ngày viết : 17/05/2018 11:06          Lượt xem : 1074


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-CĐVB2 ( T7&CN)
2 (40.36%) 55 votes

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101- CĐVB2 ( T7&CN)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Các em sinh viên lưu ý : việc thực hiện mặc trang phục thực hành - Áo Blouse
1. Áo Blouse được thiết kế may theo mẫu chung của trường, không được tự ý thêm các họa tiết khác không phù hợp. Đảm bảo thống nhất đồng phục của sinh viên trong khóa.
2. Tất cả các môn học đề tên Thực hành, hoặc môn học có nội dung thực hành, sinh viên phải mang áo Blouse , trước khi vào phòng học , sinh viên phải mặc áo Blouse , chấn chỉnh ngay ngắn , gọn gàng.
3. Sinh viên tuyệt đối không được khoác áo Blouse ra khỏi trường học.

1. Môn Chính trị  – Phòng HT5
Sáng 09/6, Chiều 09/6, Sáng 10/6, Chiều 10/6/2018.

2. Môn Giáo dục quốc phòng  – Phòng HT5
Sáng 16/6, Chiều 16/6 , Sáng 17/6 , Chiều 17/6/2018

3. Môn Sinh học di truyền – Phòng HT5
Sáng 23/6, Chiều 23/6, Sáng 24/6, Chiều 24/6, Sáng 30/6, Chiều 30/6 , Sáng 01/7, Chiều 01/7/2018

4. Giáo dục thể chất – Phòng HT5

Sáng 07/07, Chiều 07/07, Sáng 08/07, Chiều 08/7/2018

5. Tin học – HT5

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

6. Hóa học đại cương vô cơ(Hoá học I) – HT5

Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7, Sáng 28/7, Chiều 28/7

7. THỰC HÀNH Hóa học đại cương vô cơ(Hoá học I) – X8

Sáng 29/7, Chiều 29/7

8. Giải phẫu sinh lý – HT5

Sáng 04/8, Chiều 04/8, Sáng 05/8, Chiều 05/8, Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8/2018

9. THỰC HÀNH giải phẫu sinh lý – HT5

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2018.

10. Hóa Học Đại Cương  – HT10

Sáng 25/8, Chiều 25/8, Sáng 26/8, Chiều 26/8,Sáng 01/9, Chiều 01/9, Sáng 08/9, Chiều 08/9/2018.

11. Sinh học di truyền  – HT10

Sáng 09/9, Chiều 09/9, Sáng 15/9, Chiều 15/9, Sáng 16/9, Chiều 16/9/2018.

12. Thực vật dược – HT10

Sáng 22/9, Chiều 22/9, Sáng 23/9 , Chiều 23/9, Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9/2018.

 13. Vật lý đại cương – Lý sinh – Phòng HT9

Sáng 06/10, Chiều 06/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10, Sáng 13/10, Chiều 13/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10/2018.

14. Pháp luật  – HT9

Sáng 20/10. Chiều 20/10, Sáng 21/10, Chiều 21/10/2018.

15. Y Đức – HT9

Sáng 27/10. Chiều 27/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10

16. Toán xác suất thống kê y học: Thầy Tùng – HT9

Sáng Chiều :03/11, 04/11, 11/11/2018

17. Hóa học 2 –  HT8

Sáng Chiều : 11/11, 17/11/2018

18. Dược liệu 1 : Cô Đào – HT8

Sáng Chiều : 10/11, 17/11/, 18/11/2018

Sáng Chiều 24/11/, 25/11/2018:                           Nghỉ, sinh viên nghỉ quá buổi qua định ở các môn theo dõi lịch học lớp khác đi học bổ sung

THI HỌC KÌ : Sáng Chiều :22/12, 23/12/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất